Modernisering Musketon 10

Bron: Samen Musketon

In onze laatste Nieuwsbrief van begin augustus hebben jullie kunnen lezen dat er twee varianten voor de te moderniseren Musketon zullen doorgaan naar de definitieve, afsluitende  besluitvorming van de haalbaarheidsfase.

Graag spreken we jou als we je nog niet gesproken hebben!

Graag nodigen we je woensdagavond 8 september vanaf 20.30 uur uit om mee te kijken en denken of de ruimtes in de voorliggende varianten van de gemoderniseerde Musketon groot genoeg zijn en of alle groepen er programmatisch en functioneel mee uit de voeten kunnen. De schetsontwerpen worden dan toegelicht.
Laat van je horen en meld je aan via een mailtje naar samenmusketon@gmail.com, uiterlijk 6 september.

Modernisering Musketon 9

Bron: Samen Musketon

Het haalbaarheidsonderzoek naar de modernisering van de Musketon zit in een afrondende fase. Begin september komt er een Nieuwsbrief van de Gemeente (incl. huurders en Samen Musketon) waarin alle bewoners van Lunetten uitgebreid schriftelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken van dit project. Op 8 september organiseert Samen Musketon nog een derde gebruikersbijeenkomst. Daarna volgt eind september een bewonersavond voor alle bewoners van Lunetten over de gehele Musketon. De uitkomsten van deze avond en het standpunt van Samen Musketon zullen worden meegenomen in het advies aan het College van B&W begin oktober. Meer informatie in de nieuwsbrief van Samen Musketon.

Modernisering Musketon 8

bron: Bewonersplatform Samen MusketonIn de laatste nieuwsbrief schreven wij dat we graag alle gebruikersgroepen de kans willen geven om mee te kijken en denken of de ruimtes in de voorliggende varianten van de gemoderniseerde Musketon groot genoeg zijn en of alle groepen er programmatisch mee uit de voeten kunnen.  Inmiddels is duidelijk dat de varianten 1 en 3 doorgaan naar de definitieve besluitvorming van deze haalbaarheidsfase. Het stadsbedrijf en het Sociaal Beheer van DOCK hebben een ‘ruimteplanning toekomst’ (verdeling van de activiteiten over de geplande ruimten) gemaakt voor beide varianten waarin de activiteiten zo goed mogelijk zijn ondergebracht.  Wij willen …

Voortzetting

Bezoek burgemeester

Woensdag 9 juni jl. bracht burgemeester Sharon Dijksma een bezoek aan Lunetten. Eveline Sissing (oprichter Facebookgroep Prikbord Lunetten) Martin van Lijf (Lunetten Wil Wel en de Wijkcoöperatie) en Christien Bolt (Bewoners Overleg Lunetten) werden in de gelegenheid gesteld iets te vertellen hun activiteiten voor en betrokkenheid bij de wijk. En de loftrompet te steken over de grote betrokkenheid van Lunettenaren bij hun wijk. De burgemeester liet na afloop weten dat ze het een heel informatief bezoek had gevonden. Het gaf haar een goed beeld van de sfeer in de wijk.
foto: Han Ernest