Home

Leefbaarheid

Wat is Opplussen

Wat is Opplussen? Opplussen is het aanpassen, verbeteren of comfortabeler maken van woningen voor ouderen vanaf 55 jaar en mensen met een functiebeperking. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het verwijderen van drempels, het plaatsen van een 2e trapleuning, het plaatsen...
Verder lezen
Nieuws

Onderwerp: planning van termijnen voor inspraakreacties

Aan:                  College van Burgemeester & Wethouders- Gemeenteraad Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht Onderwerp:         planning van termijnen voor inspraakreacties Datum:              14 oktober 2008 Geacht College van Burgemeester & Wethouders, geachte raadsleden, Geregeld wordt, al dan niet op grond van...
Verder lezen