LuNetjes

De werkgroep Lunetjes organiseert één keer per jaar, op de eerste zaterdag van oktober, een wijkbrede schoonmaakactie in Lunetten. 

Ondersteuning
De BOL werkgroep wordt geholpen door medewerkers van de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht en Scoutinggroep Salwega. De actie wordt gefinancierd uit het leefbaarheidsbudget en met een bijdrage van woningcorporatie Mitros.

Rijke traditie
Er werd voor het eerst collectief schoongemaakt op 14 maart 1987 (bron: Lunetten, geschiedenis van een nieuwbouwwijk, pag. 102). Op die dag organiseerde de toenmalige Groengroep een natuurschoonmaakactie. Wijkbewoners zouden het Beatrixpark, het inundatiekanaal en de sloten schoonmaken. De actie werd een succes en een traditie was geboren.
Een jaar later volgde een wijkbrede aanpak onder het motto “Groen zonder zooi, hartstikke mooi!!!!”

Materiaal lenen
De werkgroep beschikt over een aantal knijpers, sloothaken en werkhandschoenen. Bewoners(commissies), die hun buurt eens willen ontdoen van zwerfvuil kunnen dit materiaal op aanvraag lenen via info@bollunetten.nl

Op dit moment bestaat de Werkgroep Lunetjes uit:

  • Ria Valkenburg
  • Ewold Gussenhoven
  • Jan Ruijs
  • Christien Bolt

Meer informatie
Mensen, die op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de Werkgroep kunnen zich opgeven via info@bollunetten.nl of een briefje sturen naar Werkgroep Lunetjes, p/a BOL, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht.

HISTORIE

LuNetjes 2019

Deelnemer Huub Sweerts schreef een blog over deze editie van LuNetjes op de website van het Milieucentrum Utrecht. 

Lunetjes

 

LuNetjes 2019 foto-impressie

 

LuNetjes 2018

We kijken weer terug op een geslaagde LuNetjes. Met dank aan Chris Poulus van Stadsbedrijven!
De scouts deden een bijzondere vondst: 2 brandkasten in de groenstrook bij de Waterlinieweg.
En in de buurt van de scholen werd een motorfiets onder een brug gevonden.

Foto’s van LuNetjes 2018

LuNetjes 2017 foto-impressie

LuNetjes 2016 foto-impressie

LuNetjes 2015 foto-impressie

LuNetjes 2014 foto-impressie

LuNetjes 2013 foto-impressie

Verslag Lunetjes 2013 (zaterdag 5 oktober)
’t Was zonnig, rustig weer. Ongeveer 17 graden.
Opkomst: ca. 40 mensen. Bewoners van Elzas e.o. en Zwarte Woud e.o. gingen in hun eigen buurt aan de slag. Daarnaast was Scouting Salwega de hele dag actief met de schoonmaak van het Beatrixpark. Namens de Dienst Stadswerken was Chris Poulus weer aanwezig om het bij elkaar gehaalde zwerfvuil op te halen.
Na een inspirerend praatje van Ewold ging iedereen aan de slag.
Na afloop bleken de voor de scouting bestelde roeiboten op de verkeerde plek afgeleverd. Ze waren per abuis neergelegd bij de afvaartplek van de kano’s tijdens de wijkdag, twee weken eerder.
Iedereen heeft de indruk dat het zwerfvuil steeds minder wordt. Ewold merkt terecht op dat dat mogelijk ook te maken heeft met het feit dat er in het voorjaar een extra LuNetjes is geweest.
Bijzondere vondsten: Langs het Houtensepad onder de brug Brennerbaan 5 doorgezaagde fietssloten.

LuNetjes 2012 foto-impressie

LuNetjes 2010:

LuNetjes 2008: foto-impressie

LuNetjes 2007: foto-impressie

LuNetjes 2006: verslag en foto’s

LuNetjes 2005: verslag en foto’s

LuNetjes 2004: poster

LuNetjes 2003: foto’s en info