BOL bijeenkomsten

Vergaderschema 2018 – 2019 (inclusief de vergaderingen van de kerngroep)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012                                  

2011

Oudere vergaderverslagen vindt u in het Archief BOL vergaderingen