Links

Enige links naar andere sites in en over Lunetten

lunetten.nl
De website Lunetten.nl is een initiatief van de Vereniging Netwerk Lunetten.
De vereniging werd in 1996 opgericht met de doelstelling: Netwerken en ontmoeten in lunetten zowel live als via internet.

Natuurgroep Lunetten

DeMusketon.nl
In de Musketon in Lunetten (Utrecht) is elke dag voor iedereen van alles te doen. Kijk bij cursussen en activiteiten of er iets voor jou bij zit.

lunettenwilwel.nl
Lunetten Wil Wel is een nieuw wijkinitiatief van en voor bewoners rond wonen en leven in de wijk Lunetten in Utrecht.
Ons doel: samen prettig oud worden in een aantrekkelijke wijk.
Door nu leuke, zinvolle en helpende activiteiten met elkaar te ondernemen, smeden we banden voor een fijne, oude dag.

Canonvanlunetten.nl
De Utrechtse wijk Lunetten staat in de geschiedenisboeken als vooroplopende wijk. Bewoners mochten mee praten en denken over hun nieuwe woonplek. Lunetten was ook de eerste wijk in Nederland met een eigen website. En nu heeft Lunetten een eigen geschiedeniscanon.

Wijkbureau Zuid
Wijkbureau Zuid is voor alle bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen/organisaties in Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt, Lunetten het aanspreek- en informatiepunt van de gemeente.

Wijkraad Zuid
Met deze website informeert de wijkraad u over onze werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Utrecht Zuid, die omvat de subwijken Bokkenbuurt, Hoograven, Lunetten en Tolsteeg.

Wijkgezondheidscentrum Lunetten
Wijkgezondheidscentrum Lunetten probeert zorg en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de gezondheidsproblemen van de wijkbewoners en op hun vragen.

Welzijnsorganisatie Vooruit – Hart voor Zuid – Oost