Nieuws

Teken petitie voor behoud Koppelsteede

Aan de Koppeldijk 115 vind je stadsboerderij Koppelsteede: een baken in onze mooie wijk Lunetten. Deze plek wordt momenteel in haar bestaan bedreigd door de bezuinigingen van 430.000 euro per jaar die Utrecht Natuurlijk moet doorvoeren. Daarom is het BOL een petitie gestart die aan de gemeente Utrecht overhandigd wordt: https://www.petities.com/petitie_tegen_bezuinigingen_koppelsteede

Koppelsteede is dé plek waar kinderen, hun ouders, grootouders, en overige wijkbewoners elkaar vinden in de speeltuin en bij een goede kop koffie, waar wordt gespeeld en getuinierd, waar een bijna constante stroom aan schoolklassen en bewonersgroepen beurtelings onderwezen worden over de natuur. Waar mensen dieren kunnen aaien, ruiken en voeren en waar kinderen kriebelbeestjes kunnen identificeren tijdens het slootje prutten. Een groene ontmoetingsplek bij uitstek. Een unieke plek waar de hoogstamboomgaard kan worden bewonderd terwijl je struint over de Romeinse Limes.

Nu Stichting Utrecht Natuurlijk flink moet bezuinigen lopen alle stadsboerderijen en daarmee ook onze boerderij Koppelsteede momenteel het risico drastisch te veranderen. 11 Juli valt daarover het besluit. De voorliggende scenario´s bevatten grofweg de volgende keuzes: 1) Sluiting Koppelsteede 2) Wegdoen of sterk inkrimpen van de boerderijdieren, die bestaan nu nog uit Koeien, veel schapen en geiten, een pony, ezels, varkens, konijnen, cavia’s, ratjes, ganzen, kippen en de boerderijkat.

foto Koppelsteede, door Maaike de Vos

Vanuit het Bewoners Overleg Lunetten pleiten wij er sterk voor Koppelsteede in zijn waarde te laten. De bezuinigingen doen afbreuk aan de essentie van de stadsboerderij en de kleur die hiermee aan de wijk gegeven wordt. Geen van de scenario’s doen recht aan de grote verbindende rol die deze stadsboerderij in Lunetten heeft. Wanneer op 11 juli over het lot van de Utrechtse stadsboerderijen en daarmee ook over Koppelsteede besloten wordt willen wij met een grote delegatie een petitie afgeven die hopelijk door zoveel mogelijk wijkgenoten getekend wordt. Doe je mee?

Help ons dan een sterk geluid te laten horen: tot hier en niet verder: behoud de stadsboerderij inclusief al haar facetten.