NieuwsThema-avondVerkeer, lucht en geluid

Bewonersavond A Living Wall

Samen bouwen aan een gezonde relatie tussen weg en wijk! Op maandag 25 november organiseert A Living Wall in de Musketon een informatie- en inspraakavond voor bewoners over wat A Living Wall is en doet. Ook kunnen bewoners meteen spijkers met koppen slaan over een nieuwe passage voor fietsers en voetgangers over de A12, een onderdeel van de toekomstige Living Wall van Lunetten. Een innovatieve tool van de VU van Amsterdam verwerkt de inspraak van de bewoners en de uitkomsten worden direct aangeboden aan Rijkswaterstaat.
A Living Wall is een innovatief concept waarbij wijkbewoners op een positieve manier met elkaar bouwen aan de spannende relatie tussen weg en woonwijk. Bewoners van de wijk en gebruikers van de weg werken op eigen inspraak aan een dynamische wal tussen de snelwegen en de woonwijk. Een wal die verder gaat dan alleen geluid weren. Een wal die ook zorgt voor een schonere lucht en die nuttige (economische) activiteiten herbergt en genereert.
A Living Wall
A Living Wall is een initiatief van betrokken wijkbewoners en het BOL, aangestuurd door een creatieve, doortastende en groenminnende kerngroep.
Nieuwe fiets- en voetpassage Vanwege de verbreding van de A12 wordt de huidige fietsbrug vervangen door een nieuwe manier voor fietsers en voetgangers om de A12 te passeren. De plek van de fietsbrug valt binnen het gebied van de locatie van de Living Wall voor Lunetten. Bewoners krijgen op 25 november de kans om op een innovatieve manier mee te denken over de nieuwe passage. De uitkomsten van deze inspraakronde worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.
Inspraaktool van de VU
Om het meedenken en de inspraak van bewoners te organiseren is A Living Wall een samenwerking aangegaan met de VU. Zij ontwikkelen een innovatieve, digitale tool. De inzet van deze software bij inspraak op de nieuwe passage voor fietsers en voetgangers over de A12 is voor de VU een pilot. A Living Wall is te vinden via Facebook en Twitter.