Nieuws

Bezoek Ralph Pans

Het wijkbezoek in Utrecht van deze kandidaat burgemeester aan Lunetten.
Op woensdag 3 oktober 2007 van 15.30 tot 18.00 uur.

In een referendum koos Utrecht een Burgemeester. De uitspraak van de inwoners van Utrecht zou gerespecteerd worden als minstens 30% ging stemmen. Op woensdag 10 oktober werd er gestemd. De de 30% werd niet gehaald. Aleid Wolfsen behaalde de meeste stemmen en werd door de gemeenteraad gekozen tot burgemeester per 1 januari 2008.

Er waren 2 kandidaten voorgedragen voor het Burgemeesterschap van Utrecht (en dus ook Lunetten), als opvolger van Burgemeester Brouwer. Beide kandidaten hebben een PvdA achtergrond.
De twee kandidaten die burgemeester van Utrecht wilden worden waren ook in Lunetten actief.

Ralph Pans (55 jaar)

Is sinds 2002 voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvoor was hij Secretaris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en burgemeester van Almere en Rosmalen.
Ralph Pans komt binnenkort slapen in Lunetten. In het vinden van een logeeradres heeft het BOL bemiddeld. Hij bezocht de wijk op woensdag 3 oktober.

Aleid Wolfsen (47 jaar)

Hij is sinds 2002 lid van de Tweede Kamer. Eerder was hij rechter en vice president van de rechtbank.
Aleid Wolfsen bracht op woensdag 19 september al een bezoek aan de wijk. Ook gaf Wolfsen het startsein bij de BOL schoonmaakactie Lunetjes op zaterdag 6 oktober 2007.

Bezoek aan Lunetten van Pans

Ralph Pans bracht op woensdag 3 oktober – in het kader van zijn campagne – een bezoek aan Lunetten. Hij werd ontvangen door het BOL, het Bewoners Overleg Lunetten.

De opkomst bij de happening was prima: alle groepen (bol, groengroep, groenbeheergroep, lucht-en-geluid werkgroep, veiligheid werkgroep, lunetjes/wilgenknotten en andere) waren vertegenwoordigd (totaal 10 of 11 mensen).

Pans was aanwezig van 15.30 tot 18.00 uur, heeft zich uitgebreid laten voorlichten, heeft vragen beantwoord en heeft begeleid rondgefietst door Lunetten. Alle partijen waren na afloop heel tevreden.

Hieronder een foto-impressie van het bezoek.

Helemaal onderaan deze pagina een citaat uit de weblog van Ralph Pans over zijn bezoek aan Lunetten.

Uitleg over Lunetten en over het Bewoners Overleg Lunetten (BOL)

Over veiligheid, wonen en bewonersparticipatie in Lunetten

Over de historie, het groenbeheer en de wijkwebsite

Na afloop nog extra informatie over Lunetten

Start van de fietstocht door de wijk Lunetten

Op weg richting station Lunetten…

Ralph Pans op zijn weblog over zijn bezoek aan Lunetten

…en vervolgens naar Lunetten ga waar ik met
het zeer actieve Bewonersoverleg Lunetten spreek
en een gezamenlijke fietstocht maak die illustreert
waarom men terecht trots op de wijk is
waaraan de bewoners een stevige bijdrage leveren.

Weblog: http://www.ralphpansburgemeestervanutrecht.nl/home_weblog.html