Nieuws

De toekomst van het BOL (5)

Enquête Bewoners Overleg Lunetten – aan de slag met de resultaten

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) wil graag frisse plannen maken met een nieuwe groep vrijwilligers. Om een beeld te krijgen over wat de bewoners van Lunetten belangrijk vinden in de wijk en voor het BOL heeft de werkgroep Toekomst van het BOL in september een enquête verspreid op alle adressen in de wijk.
Sinds zondag 1 oktober is de enquête gesloten. We hebben zowel online als op papier heel veel ingevulde enquêtes ontvangen. We zijn echt heel optimistisch over de grote respons. Inmiddels zijn we begonnen met het verwerken van de antwoorden.
In de enquête konden bewoners ook aangeven of zij zelf (misschien) actief mee willen doen met het BOL. Ook hier zijn veel positieve reacties op gekomen waarmee we aan de slag gaan. Binnenkort volgen uitnodigingen voor bijeenkomsten waarin we samen gaan nadenken over de toekomst van het BOL. Natuurlijk gaan we daarin ook de enquêteresultaten bespreken.

Hebt u de enquête over het hoofd gezien of is ie onderaan uw stapel papierwerk terechtgekomen, maar heeft u toch belangstelling, neem dan contact op via info@bollunetten.nl