LeefbaarheidNieuws

Gaat de bibliotheek verhuizen?

Het Bewoners Overleg Lunetten en Lunetten Wil Wel hebben de gemeenteraad onderstaande brief gestuurd, waarin beide organisaties hun zorgen kenbaar maken over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het Furkaplateau.

Utrecht, 2 oktober 2016

Betreft: zorgen over mogelijke verhuizing wijkbibliotheek Lunetten

Geachte leden van de Utrechtse gemeenteraad,

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) en Lunetten Wil Wel (LWW) hebben kennis genomen van de aanvraag bestemmingsplanwijziging om de wijkbibliotheek te kunnen verplaatsen naar de rand van de wijk aan het Furkaplateau. Ook de bewoners van onze wijk hebben deze geluiden gehoord en hun zorgen hierover tegen ons uitgesproken. Het BOL en LWW delen deze zorgen.

De bibliotheek is momenteel gehuisvest in sociaal-cultureel centrum De Musketon, het multifunctionele hart van Lunetten. Een amputatie van de bibliotheek uit dit gebouw zou een zware aderlating zijn voor het voortbestaan van de Musketon. De bibliotheek heeft een belangrijke, aantrekkende werking. Zeker kinderen, ouderen en zogeheten kwetsbare mensen zijn gebaat bij een Musketon waarin ook de lees- en informatiefunctie incl. gebruik van ICT, een plek heeft.  In de dagelijkse gang van zaken zien we dat de combinatie van functies werkt. Ouderen nemen bijvoorbeeld hun (ruil)boeken mee als ze naar de soos gaan; bezoekers van het Knooppunt (veelal “kwetsbare” mensen) lopen ook de bieb in en (school-)kinderen plus ouders combineren Flexdansen met boekenruil. De Musketon is een bereikbare en vertrouwde omgeving voor juist ook deze groepen wijkbewoners.

Naast de decentrale ligging zijn in de nieuwe plannen voor de bibliotheek ook fors minder vierkante meters beschikbaar. Onze beide bewonersorganisaties hechten veel waarde aan de functies die een wijkbibliotheek biedt, maar vrezen dat deze verhuizing leidt tot een sterfhuisconstructie voor bibliotheek en wellicht ook voor De Musketon.

Door middel van deze brief vragen wij u hier alert te zijn en de plannen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid af te wegen, en er zorg voor te dragen dat zowel de belangrijke functies van de Musketon als van de wijkbibliotheek voor onze mooie wijk Lunetten behouden blijven.
Geld kan niet alleen de drijfveer zijn, leegstand kost ook geld, leefbaarheid is leven.

Met vriendelijke groeten,

Inge Puyman                                                                                               Hein van Kruijsdijk

Lunetten Wil Wel                                                                                       BOL vz.

Cc: directie bibliotheek Lunetten