Geen tram door het groen

Afgelopen donderdag 15 juli is door de gemeenteraad een door de Partij voor de Dieren, SP en Groen Links ingediend amendement aangenomen. In het Mobiliteitsplan 2040 wordt nu vastgelegd dat er geen trambaan door Park de Koppel mag komen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de o.a. door het BOL ingediende inspraakreactie om Park de Koppel te ontzien en de door velen ondertekende petitie.

Share Button