Nieuws

Hein van Kruijsdijk 1950-2023

Op 25 februari 2023 is Hein van Kruijsdijk overleden. Hein heeft zich vele jaren, waarvan 22 jaar als voorzitter van het BOL, met hart en ziel ingezet voor de bewoners van Lunetten. Via de Bewonersvereniging Lunettenberg kwam hij bij het Bewonersoverleg Lunetten, het BOL, terecht.

In 2001 ging Gertjan Brug, de toenmalige voorzitter van het BOL, voor een jaar naar Oekraïne. Omdat het niet lukte iemand te vinden die als voorzitter ‘het gezicht van het BOL’ wilde zijn, werden de taken van Gertjan verdeeld. Hein zou de vergaderingen voorzitten. Maar het bleek onhandig dat er geen formele voorzitter was. Hein, die er eerder niet voor voelde het voorzitterschap over te nemen, liet zich overhalen. Vanaf 15 oktober 2001 was hij officieel  voorzitter van de Stichting Bewonersoverleg Lunetten. Maar, zo maakte hij duidelijk, hij zou het voorzitterschap vervullen ‘op low profile basis’. Het zou anders uitpakken.

In de 22 jaar die volgden was het BOL organisator of medeorganisator van activiteiten, oprichter of ondersteuner  van werkgroepen en projecten, deelnemer aan overleggen en acties. De lijst is lang en divers. Hein was bij zo ongeveer alles van die lange lijst op de een of andere manier betrokken. En in veel gevallen had hij een belangrijke en actieve rol, behoorde hij tot de initiatiefnemers of was hij namens het BOL deelnemer aan tal van overleggen en werkgroepen.
Hij was gesprekspartner van de gemeente en van organisaties in Lunetten; een gesprekspartner naar wie geluisterd werd. Hein kende iedereen, iedereen kende Hein.

Kenmerkend voor zijn optreden was dat hij bij conflicten en meningsverschillen het bindende element wilde zijn. Hij wilde conflicten bespreekbaar maken en zocht steeds naar het compromis. Hij was overtuigd van het belang van synergie, de meerwaarde die ontstaat door samen te werken. Lunetten moest een wijk zijn die voor alle bewoners prettig is om in te wonen. Niet voor niets was Hein de eerste aan wie de bruggenbouwerbokaal  (2007) werd uitgereikt.

De afgelopen vier jaar was Hein nauw betrokken bij het project ‘Modernisering Musketon’. Een moeizaam proces, met corona als extra complicerende factor. Maar Hein ging door, ondanks toenemende gezondheidsproblemen. Ons wijkcentrum, het buurthuis voor de bewoners, mocht niet verdwijnen.

Op 21 februari was er een BOL-bijeenkomst. Die ging over de toekomst van het BOL. Moest het BOL doorgaan en zo ja, hoe dan? Het zou Heins laatste BOL-bijeenkomst zijn. Het had hem veel moeite gekost te komen en je kon zien dat het niet goed met hem ging. Hij zei niet zoveel, maar tegen het eind van de bijeenkomst hield hij een kort, maar indrukwekkend pleidooi.

‘Het gaat erom in de wijk een orgaan te hebben dat door de bewoners en de gemeente als een soort collectief geweten gezien wordt. En hoe dat orgaan eruit ziet of hoe het heet doet er niet toe. Belangrijk is dat de dingen samen gedaan worden. Dat moeten we in stand houden’.  

Het was een hartenkreet die Hein typeert.

We zullen Hein erg missen.