Verkeer, lucht en geluid

Mobiliteit

Het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) heeft een nieuw pakket aan mobiliteitsmaatregelen gepresenteerd. Het pakket bestaat uit een serie concrete maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. Met deze zogenaamde ‘basismaatregelen’, die zijn voorbereid door het programmabureau VERDER, wordt letterlijk en figuurlijk het fundament gelegd voor verbetering van de bereikbaarheid van Midden Nederland en de doorstroom van het verkeer op de Ring rondom Utrecht en de wegen in de Driehoek tussen de A1, A27 en A28. Met deze basismaatregelen is een totale investering gemoeid van rond 75 miljoen euro. (bron: www.ikgaverder.nl)