Nieuws

Uitreiking wisselbokaal bruggenbouwer 2014

Uitreiking_wisselbokaal_2014Door Maarten Brinkman.
Ergens begin oktober 2007 kwam ik bij de fiets-voetgangersburg over het Inundatiekanaal – vlakbij de bouwspeeltuin – Ewold tegen. Die brug was afgesloten in verband met herstelwerkzaamheden. Ik was daar om foto’s te maken, Ewold om afgedankte houten onderdelen van de brug te zoeken. Hij vertrouwde mij zijn idee toe om zo’n blok hout als een soort wisseltrofee jaarlijks te overhandigen aan een ‘bruggenbouwer’ uit onze mooie wijk.  Het idee is werkelijkheid geworden en de uitreiking van de bokaal hoort, net als het kerstdiner, tot onze mooie eindejaarstradities. Vorig jaar mocht ik de bokaal zelf in ontvangst nemen. Ik was er erg blij mee en ik voelde me zeer vereerd. Hij heeft het afgelopen jaar op een opvallende plaats in onze woonkamer gestaan. Maar ja, wat is het met  een wisselbokaal? Die moet je doorgeven. En dat gaat nu gebeuren.

Drie jaar geleden was er in het cabaretprogramma een prachtige voorstelling van Pieter Derks, met de titel: Het werd ook wel eens tijd. Een titel die, lijkt mij, in dit geval  wel heel toepasselijk is. De bokaal gaat dit jaar namelijk naar iemand die zich al vele, vele jaren inzet voor onze wijk en de sociale samenhang in Lunetten.
Achttien jaar secretaris van het BOL. Ja, ik heb het over Christien. Christien, als secretaris leg je en onderhoud je contacten met, ja, met wie niet, in de wijk en buiten de wijk; met wijkbureau, wijkwethouder en allerlei andere personen en instanties. Al vele jaren ben je nauw betrokken bij de organisatie van jaarlijkse evenementen als het wilgenknotten, de wijkdag en Lunetjes en van tal van andere bijeenkomsten, overleggen, vergaderingen en  bewonersavonden. Je bent daardoor voortdurend bezig – en dat op een heel verbindende manier – met het slaan van bruggen en bruggetjes en, dat is minstens zo belangrijk, met het onderhouden van al die bruggen. En dat betekent: ’s middags naar overleg zus, ’s avonds naar vergadering zo, en tussendoor bellen met meneer A, mailen met mevrouw Z. En wanneer in het BOL de vraag ‘wie gaat daar naar toe?’ aan de orde komt? Juist, Christien gaat daar, als bruggenbouwer of –onderhouder, bijna altijd naar toe

Kortom, Christien, de Bruggenbouwer en Bruggenonderhouder, krijgt de wisselbokaal.

Het werd ook wel eens tijd!