NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Werkzaamheden op en rond de Lunettenbaan

In de periode van 28 september tot eind januari 2016 werkt de gemeente op en rondom de Lunettenbaan. Door een aantal werkzaamheden te combineren hoeven er maar één keer verkeersmaatregelen te worden genomen en blijft de overlast beperkt tot één periode. Wat we precies gaan doen en welke gevolgen de werkzaamheden voor u hebben, leest u in dit wijkbericht.

 Werkzaamheden
Het asfalt op de Lunettenbaan is slecht en wordt vervangen. De waterverbinding onder de Lunettenbaan, een zogenoemde duiker, is oud en moet ook vervangen worden. De Lunettenbrug heeft last van lekkages, deze worden gerepareerd. En er worden kabels en leidingen verlegd onder het fietspad aan de kant van de tennisbanen.

Planning en omleidingen
Er wordt gewerkt op werkdagen in drie fasen.
Fase 1: week van 28 september – 5 oktober De weg wordt ter hoogte van het Goyplein (tijdelijk) zo aangepast dat de werkzaamheden  uitgevoerd kunnen worden zonder de Lunettenbaan volledig te hoeven afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt in ongeveer 2 nachten en avonden.
Fase 2: 5 oktober – half november. Het werk aan zowel de duiker, de brug als het asfalt start aan één kant van de weg. De rijbanen Lunetten uit worden afgesloten. Gemotoriseerd verkeer vanuit Lunetten wordt omgeleid over één rijbaan Lunetten in.
De doorsteek over de Lunettenbaan tussen de Amerongseberg en Olympus blijft toegankelijk voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. De omliggende bedrijven blijven hiermee ook bereikbaar.

Omleiding fietsers
Vanaf 19 oktober tot half november worden er kabels en leidingen verlegd in het fietspad aan de kant van de tennisbanen. Fietsers worden in deze periode omgeleid via de Amerongseberg en Vaalserberg.
Fase 3: Half november tot eind januari. Als de werkzaamheden aan de ene kant van de Lunettenbaan zijn afgerond starten we op en onder de andere twee rijbanen, Lunetten in. Het verkeer Lunetten in wordt dan omgeleid via één van de rijbanen Lunetten uit.

Bushaltes Lunettenbaan
De bushaltes aan de Lunettenbaan worden iets verplaatst tijdens de werkperiode tussen 5 oktober en eind januari. Het gaat om buslijn 10 en 31. U kunt hier dus gewoon gebruik van blijven maken tijdens de werkzaamheden.

Bloembollen in de middenberm
Om de Lunettenbaan wat meer kleur te geven planten we in de middenberm, tussen het Goyplein en de Amerongseberg, een natuurlijk, kleurrijk bollenmengsel.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met projectleider, de heer W.J. van Althuis via telefoonnummer 030 – 286 00 00.
Voor algemene vragen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau Zuid, via telefoon 030 – 286 00 00 of e-mail zuid@utrecht.nl