Bewoners Overleg Lunetten – BOL

Debatleider Elisabeth van den Hoogen ondervraagt Heleen de Boer, lijsttrekker van GroenLinks over één van de stellingen.

Woensdag 21 februari 2018 kwamen ca. 120 mensen naar de Musketon voor het verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vertegenwoordigers van 11 politieke partijen gingen met elkaar in debat: PvdA, CDA, D66, VVD, SP, Piratenpartij, DENK, GroenLinks, Christen Unie, Partij voor de Dieren en Student & Starter.


Aan de orde:

– Er moeten meer seniorenwoningen komen.
– Méér geld voor professionele begeleiding van kwetsbare groepen.
– Lunetten mag over grote plannen of besluiten voor de wijk zelf beslissen, bijvoorbeeld via een burgertop.
– De gemeente laat de burger het werk doen. Lekker goedkoop!
– Lunetten moet een tweede ingang voor auto’s krijgen.
Voor de zesde stelling “De parken zijn geen festivalterrein” was helaas geen tijd meer. Een foto-impressie.

 

Het BOL opereert kleinschalig. Het wil slagvaardig opereren. Als stichting is er formeel een dagelijks bestuur. Dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daaromheen bestaat er de zogenaamde BOL vergadering. Die komt eens per maand bijeen. Samen produceren bestuur en BOL vergadering ook standpunten en zienswijzen over actuele zaken in Lunetten.