De uitslag van de BOL-loop en foto’s van de BOL-loop 2017 en de Wijkdag 2017. Ook een link naar de video-opname van de toespraak van de burgemeester, gemaakt door Robin Izelaar (Vooruit) van Lekker Divers op de pagina van de Historische Kring Lunetten staat HIER .

Bewoners Overleg Lunetten (BOL) is een stichting die actief is in de wijk Lunetten, Utrecht. Het bestaat uit betrokken vrijwilligers en biedt onderdak aan alle bewoners. Actief sinds begin jaren negentig ontwikkelde het BOL een flinke staat van dienst. Bewoners, media, contactpersonen in netwerken bij organisaties kennen het BOL als energieke club deskundigen, als luis in de pels of als stevige partner. Ook binnen de gemeente politiek, bij Burgemeester en Wethouders, bij de gemeenteraad en bij de relevante ambtenaren is het BOL genoegzaam bekend. Veelzijdige projecten en acties zijn succesvol afgerond.

Het BOL opereert kleinschalig. Het wil slagvaardig opereren. Als stichting is er formeel een dagelijks bestuur. Dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daaromheen bestaat er de zogenaamde BOL vergadering. Die komt eens per maand bijeen. Samen produceren bestuur en BOL vergadering ook standpunten en zienswijzen over actuele zaken in Lunetten.

Het programma van Lunetten 40 jaar! is terug te vinden in de huis-aan-huis verspreide folder.