Uitgebreide activiteitenkalender

Evenementen in februari 2024

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
29 januari 2024
30 januari 2024(1 evenement)

Thema bijeenkomst Verbinding en wijkactiviteiten


30 januari 2024

Het Bewoners Overleg Lunetten is voor vele wijkbewoners door de jaren heen niet alleen een overlegclub geweest, maar vormde ook een sociaal netwerk. Tijdens bijeenkomsten en in werkgroepen leerden wijkbewoners elkaar kennen en werden vriendschappen gesloten. Nog steeds is sociale verbinding, bijvoorbeeld door het organiseren van wijkactiviteiten, een belangrijk thema voor het BOL. Hierbij vinden we diversiteit en inclusie heel belangrijk. Het BOL organiseert bijvoorbeeld samen met de winkeliersvereniging de wijkdag en de BOL-loop. En de vrijwilligers die sinds 2016 Rommelroute Lunetten organiseren, hebben zich in 2022 aangesloten bij het BOL. Voor iedereen die zich graag in wil zetten voor deze of nieuwe verbindende wijkactiviteiten, houden we deze bijeenkomst.

Aanleiding:

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) wil een doorstart maken. Tijdens enkele bijeenkomsten en in de enquête die we hebben verspreid in Lunetten heeft een mooi aantal wijkbewoners inmiddels aangegeven interesse te hebben in meedenken/doen met die nieuwe start.

Omdat interesses en talenten van wijkbewoners uiteenlopen, denkt BOL-toekomst aan het vormen van werkgroepen rond verschillende thema’s. En sommige werkgroepen bestaan al en kunnen versterking gebruiken. We houden vijf bijeenkomsten om verder te praten over de verschillende thema’s. En misschien ontstaan er in de toekomst nog ideeën voor andere werkgroepen

We ontvangen graag even een mail waarin u aangeeft of u deze bijeenkomst wilt bijwonen

 

De Musketon
Hondsrug 19
Utrecht, 3524 BP
31 januari 2024(1 evenement)

Thema bijeenkomst Veiligheid


31 januari 2024

In iedere wijk gebeuren dingen die niet oké zijn en die de vraag doen opkomen: is het hier eigenlijk nog wel veilig? Ook in Lunetten wordt deze vraag geregeld gesteld – als er weer een incident is gebeurd dat al dan niet breed is uitgemeten in de media of op social media. Voor iedereen die wil meedenken en zich wil inzetten voor de veiligheid in Lunetten – maar daarbij ook wil varen op feiten en niet alleen op onderbuikgevoelens – organiseren we deze bijeenkomst.

Aanleiding:

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) wil een doorstart maken. Tijdens enkele bijeenkomsten en in de enquête die we hebben verspreid in Lunetten heeft een mooi aantal wijkbewoners inmiddels aangegeven interesse te hebben in meedenken/doen met die nieuwe start.

Omdat interesses en talenten van wijkbewoners uiteenlopen, denkt BOL-toekomst aan het vormen van werkgroepen rond verschillende thema’s. En sommige werkgroepen bestaan al en kunnen versterking gebruiken. We houden vijf bijeenkomsten om verder te praten over de verschillende thema’s. En misschien ontstaan er in de toekomst nog ideeën voor andere werkgroepen

We ontvangen graag even een mail waarin u aangeeft of u deze bijeenkomst wilt bijwonen

 

 

De Musketon
Hondsrug 19
Utrecht, 3524 BP
1 februari 2024
2 februari 2024
3 februari 2024(1 evenement)

Wilgen knotten


3 februari 2024

We gaan de rij wilgen bij Liemers en Gotthard knotten. De wilgentakken worden daarna verzameld voor de takkenrillen bij de twee poelen.We verzamelen om 10 uur op stadsboerderij Koppelsteede.
Daar wordt ook tussen 12:30 en 13:00 een heerlijke lunch geserveerd voor alle vrijwilligers!
Je kunt ook een deel van de dag komen helpen. Kom dan direct naar Liemers. Voor gereedschap wordt gezorgd.

Stadsboerderij Koppelsteede
Koppeldijk 115
Utrecht, 3524 SK
4 februari 2024
5 februari 2024
6 februari 2024(2 evenementen)

Raadsinformatieavond Veiligheid Winkelcentrum Lunetten


6 februari 2024

Op 6 februari aanstaande organiseren de fracties van VVD, PvdA, VOLT en CDA een raadsinformatiebijeenkomst omtrent winkelcentrum Lunetten. De avond is bedoeld om de raadsleden te informeren over de (veiligheids)problemen die spelen rondom het winkelcentrum. De organiserende fracties nodigen bewoners en ondernemers uit de buurt graag uit, zodat zij hun verhaal kunnen delen. Ook nodigen de fracties een aantal veiligheids- en zorgpartners van de gemeente uit, om te vertellen wat er op dit moment al gebeurd om de omgeving veiliger te maken. Tijdens de avond zal gesproken worden over de huidige situatie, maar ook over mogelijke oplossingen en verbeteringen voor de toekomst.

Aanmelden via: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/

 

 

 

Aristo Zalencentrum
Brennerbaan 150
Utrecht,

Thema bijeenkomst Gebiedsontwikkeling


6 februari 2024

In onze wijk gebeurt altijd wat, net als in de omgeving van die wijk. Er is behoefte aan nieuwe woningen, betere openbare gebouwen, nieuwe wegen, bredere snelwegen, meer of ander openbaar vervoer, nieuwe trambanen – of juist niet. Wat speelt er nou eigenlijk precies allemaal in en om de wijk, dat invloed kan hebben op de bewoners van Lunetten? Voor iedereen die het interessant vindt om deze ontwikkelingen in de gaten te houden en hier misschien een beetje invloed op uit te kunnen oefenen, organiseren we deze bijeenkomst.

Aanleiding:

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) wil een doorstart maken. Tijdens enkele bijeenkomsten en in de enquête die we hebben verspreid in Lunetten heeft een mooi aantal wijkbewoners inmiddels aangegeven interesse te hebben in meedenken/doen met die nieuwe start.

Omdat interesses en talenten van wijkbewoners uiteenlopen, denkt BOL-toekomst aan het vormen van werkgroepen rond verschillende thema’s. En sommige werkgroepen bestaan al en kunnen versterking gebruiken. We houden vijf bijeenkomsten om verder te praten over de verschillende thema’s. En misschien ontstaan er in de toekomst nog ideeën voor andere werkgroepen

We ontvangen graag even een mail waarin u aangeeft of u deze bijeenkomst wilt bijwonen

De Musketon
Hondsrug 19
Utrecht, 3524 BP
7 februari 2024(1 evenement)

Thema bijeenkomst Contact met gemeente en politiek


7 februari 2024

Het BOL heeft geregeld contact met onder meer de gemeente, het wijkbureau en andere organisaties binnen en buiten de wijk. Zo kan het BOL dingen op de (politieke) agenda zetten, maar andersom vragen deze instanties het BOL ook geregeld om aandacht voor hun plannen voor Lunetten, om mee te denken of om die onder de aandacht te brengen van de wijkbewoners. Voor iedereen die het leuk vindt om de lokale politiek en andere plannenmakerij te volgen voor de wijk – en misschien een beetje invloed te kunnen uitoefenen, organiseren we deze bijeenkomst.

Aanleiding:

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) wil een doorstart maken. Tijdens enkele bijeenkomsten en in de enquête die we hebben verspreid in Lunetten heeft een mooi aantal wijkbewoners inmiddels aangegeven interesse te hebben in meedenken/doen met die nieuwe start.

Omdat interesses en talenten van wijkbewoners uiteenlopen, denkt BOL-toekomst aan het vormen van werkgroepen rond verschillende thema’s. En sommige werkgroepen bestaan al en kunnen versterking gebruiken. We houden vijf bijeenkomsten om verder te praten over de verschillende thema’s. En misschien ontstaan er in de toekomst nog ideeën voor andere werkgroepen

We ontvangen graag even een mail waarin u aangeeft of u deze bijeenkomst wilt bijwonen

De Musketon
Hondsrug 19
Utrecht, 3524 BP
8 februari 2024
9 februari 2024
10 februari 2024(1 evenement)

Takkenrillen ophogen


10 februari 2024

Nadat we een week eerder een hele rij wilgen hebben geknot en de gemeente in de wijk ook een groot aantal bomen heeft gedaan, gaan we met alle wilgentakken de rillen bij de twee poelen ophogen. We beginnen om 10.00 uur bij Koppelsteede en starten met het werk aan de takkenril bij de Koppelpoel. Als we tijd over hebben gaan we daarna naar de Ravelijnpoel.

Het werk bestaat voornamelijk uit takken slepen en op de ril leggen. Wij zorgen voor handschoenen!

's Middags wordt er een heerlijke lunch geserveerd op Koppelsteede! Marieke en Alex verzorgen de lunch.

Stadsboerderij Koppelsteede
Koppeldijk 115
Utrecht, 3524 SK
11 februari 2024
12 februari 2024
13 februari 2024
14 februari 2024
15 februari 2024
16 februari 2024
17 februari 2024
18 februari 2024
19 februari 2024
20 februari 2024
21 februari 2024
22 februari 2024
23 februari 2024
24 februari 2024
25 februari 2024
26 februari 2024
27 februari 2024
28 februari 2024
29 februari 2024
1 maart 2024
2 maart 2024
3 maart 2024