Thema-avonden

Het BOL organiseert meestal twee maal per jaar een thema-avond over een actueel onderwerp.  Veelal worden gastsprekers gevraagd een inleiding te houden, en wordt de mening van de Lunettenaren gepeild, om daarmee aan de slag te gaan.
Thema’s uit het verleden zijn bijvoorbeeld Lunetten bloemkoolwijk, veiligheid, wijkmedia, de Lunettense opgave, en verkiezingen voor de Utrechtse gemeenteraad.

IMG_0074de tafel 5