Leefbaarheid

Lunetten is een wijk met een speciale ‘bloemkoolstructuur’, waarin allerlei soorten mensen wonen. Wij als bewoners willen de leefbaarheid koesteren.

Bestemmingsplan

In december 2005 is het bestemmingsplan Lunetten vastgesteld door de gemeenteraad.

Wijkambitie

Door het wijkbureau zijn de Wijkambities 2014-2018 Zuid opgesteld. Voor het onderdeel Lunetten op de kaart is o.a. gesproken met deelnemers aan de BOL-vergadering.