BOL Missie

Meer weten over functies en werkwijze van het BOL? Lees dan: De Kern van het BOL, de Statuten BOL en het Huishoudelijk reglement en de jaarverslagen

De missie van het BOL is drieledig:

  • het bevorderen van samenwerking van wijkbewoners en de sociale cohesie op wijk-, buurt- en straatniveau
  • het behartigen van de belangen van alle wijkbewoners en ten derde
  • het beïnvloeden van instanties die beslissingen nemen die voor de wijk en/of voor degenen die er wonen van belang zijn.

Jaarverslagen:

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015


BOL Actief

Een aantal werkgroepen is actief: de werkgroep Lunetjes; Wilgenknotten en de werkgroep Wijkdag, die onder meer de BOL loop organiseert:, een recreatieloop voor jong en oud door Lunetten.
Andere werkgroepen worden zonodig opgericht en worden meestal vanwege het kortstondige karakter projectgroepen genoemd.


Het Bewoners Overleg Lunetten is een platform voor en door bewoners

BOL Activiteiten

Er worden activiteiten georganiseerd als LuNetjes en het Wilgenknotten. Het BOL organiseert ook mede de jaarlijkse Wijkdag Lunetten. Met ondermeer de BOL loop, het kanovaren en meer.

BOL Werkgroepen
Ook zijn diverse BOL werkgroepen actief, waaronder de Natuurgroep en de Werkgroep Veiligheid. De BOL Kerngroep coördineert en start zonodig nieuwe werkgroepen en organiseert een wijkavond of thema-avond.

BOL Wijkavond of BOL Thema-avond 
Als er actuele thema’s zijn wordt er een wijkavond georganiseerd in de grote zaal van de Musketon. Kleinschaliger zijn de thema-avonden.

BOL Vergadering
In de BOL vergadering is iedere bewoner welkom om haar of zijn zegje te doen over de gang van zaken in Lunetten…


BOL vergaderingen
Vergaderschema 2016 / 2017

Verslagen

Verslagen

Documenten BOL vergaderingen en Wijkavonden

Documenten


BOL Archief Activiteiten

Activiteiten (in Word Document)