Huurdersbelangen

Op zaterdag 6 september organiseert het BOL een Informatieavond voor huurders
Wanneer? van 19:30 tot 21:30 uur
Waar? Buurtcentrum Musketon

Bewoners van zowel sociale huurwoningen als van studentenhuizen en particuliere huurwoningen zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

In Lunetten zijn huurders vaak niet verenigd, en niet iedereen weet elkaar te vinden over onderwerpen die spelen. Hoe zit het bijvoorbeeld met een lekkende kraan, wie moet dat repareren? En wanneer heb je recht op een nieuwe keuken, en wie moet problemen met de riolering oplossen? Hoe zit het met de nieuwe huurwet?

Wij willen huurders bij elkaar brengen en samen in gesprek laten gaan over wat er speelt en over mogelijkheden eventueel samen iets te organiseren. Daarnaast zal er gelegenheid zijn vragen te stellen aan huur-experts. 

Nu is een deel van deze vragen online te vinden want rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder zijn vastgelegd in de wet. Een en ander is te vinden op Rijksoverheid.nl: 

Klein onderhoud door huurder

Huurders zijn verantwoordelijk voor klein onderhoud (herstel). Hier onder vallen bijvoorbeeld reparaties aan binnensloten, sluitingen van ramen, binnenschilderwerk of, ontstoppen van gootsteen en toilet. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een tabel met onderhoud dat door de huurder gedaan moet worden.

Groot onderhoud door eigenaar

Verhuurders hebben de plicht een huurwoning goed te onderhouden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een tabel met onderhoud dat door de verhuurder gedaan moet worden. Goed omgaan met (regen)water en het onderhouden van het riool horen ook bij het goed onderhouden van uw woning. Kijk op de pagina Water en riool.

Op de website van de gemeente Utrecht is al veel informatie te vinden, bijvoorbeeld: 

Huurdersparticipatie, subsidie aanvragen

Maak huurders sterker! Hebt u vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders? Doe dan een aanvraag via de subsidieregeling huurdersparticipatie. 

Deze subsidie is voor activiteiten waardoor:

  • de positie en de participatie van huurders sterker wordt

  • huurders zich beter kunnen organiseren

  • de communicatie verbetert en huurders meer kennis hebben. Bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van resultaten, het delen van voorbeelden of het organiseren van een discussieavond.

 

Subsidie ‘Verhuispremie’ beschikbaar vanaf 2 september

We krijgen veel vragen over de subsidie ‘Verhuispremie’. U kunt deze subsidie vanaf 2 september 2024 aanvragen. Dit kan als u verhuist van een grotere sociale huurwoning met minimaal 4 kamers naar een kleinere sociale huurwoning of seniorenwoning.

Meer informatie over deze subsidie komt zo snel mogelijk online.Neem voor meer informatie contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.