Modernisering Musketon 8

bron: Bewonersplatform Samen MusketonIn de laatste nieuwsbrief schreven wij dat we graag alle gebruikersgroepen de kans willen geven om mee te kijken en denken of de ruimtes in de voorliggende varianten van de gemoderniseerde Musketon groot genoeg zijn en of alle groepen er programmatisch mee uit de voeten kunnen.  Inmiddels is duidelijk dat de varianten 1 en 3 doorgaan naar de definitieve besluitvorming van deze haalbaarheidsfase. Het stadsbedrijf en het Sociaal Beheer van DOCK hebben een ‘ruimteplanning toekomst’ (verdeling van de activiteiten over de geplande ruimten) gemaakt voor beide varianten waarin de activiteiten zo goed mogelijk zijn ondergebracht.  Wij willen …

Voortzetting

Bezoek burgemeester

Woensdag 9 juni jl. bracht burgemeester Sharon Dijksma een bezoek aan Lunetten. Eveline Sissing (oprichter Facebookgroep Prikbord Lunetten) Martin van Lijf (Lunetten Wil Wel en de Wijkcoöperatie) en Christien Bolt (Bewoners Overleg Lunetten) werden in de gelegenheid gesteld iets te vertellen hun activiteiten voor en betrokkenheid bij de wijk. En de loftrompet te steken over de grote betrokkenheid van Lunettenaren bij hun wijk. De burgemeester liet na afloop weten dat ze het een heel informatief bezoek had gevonden. Het gaf haar een goed beeld van de sfeer in de wijk.
foto: Han Ernest

 

 

 

Geen tram door groen in Lunetten

Binnenkort besluit de gemeenteraad over het Mobiliteitsplan 2040. In dat plan is sprake van een tramverbinding door Park de Koppel. Het BOL en individuele bewoners hebben hierop gereageerd door het indienen van zienswijzen. We realiseren ons dat bij de groei van de stad ook groei van het openbaar vervoer hoort. De inzet op méér openbaar vervoer wordt onderschreven, maar we vinden niet dat onze wijk, toch al omringd door snelwegen en spoor, daar onevenredig de lasten van moet dragen.
Er is daarom ook een petitie gestart, die inmiddels is ondertekend door 650 personen.  De petitie is vandaag per mail aangeboden aan de gemeenteraad en staat op 3 juni als ingekomen stuk op de agenda van de raad. We hopen dat de raad in haar besluitvorming rekening houdt met de wensen van de bewoners van Lunetten.

 

 

 

 

 

 

 

Modernisering Musketon 7

Binnenkort wordt naar verwachting de haalbaarheidsfase van het project Modernisering Musketon afgesloten. Het kernteam Samen Musketon, bestaande uit Lous Brouwer, Inge Puyman, Hein van Kruijsdijk en Alfred van Putten (procesbegeleider), brengt de bewoners van Lunetten graag op de hoogte van de stand van zaken middels een nieuwsbrief.

Meedoen
De kerngroep vraagt alle gebruikers van de Musketon mee te denken over de plannen. Dat kan door aan bewonersavonden deel te nemen, door je aan te melden bij de meedenkersgroep, door contact met één van de leden van de kerngroep op te nemen of -graag zelfs!!- door deel te nemen aan de kerngroep Samen Musketon.

Team Samen Musketon zoekt nieuwe leden
Het team Samen Musketon is dringend op zoek naar nieuwe leden.  Wil je hier over nadenken? Graag!! Ken je iemand die misschien wel wil toetreden tot het team, laat het ze weten!!

Voor meer informatie en contact: samenmusketon@gmail.com