Hein van Kruijsdijk 1950-2023

Op 25 februari 2023 is Hein van Kruijsdijk overleden. Hein heeft zich vele jaren, waarvan 22 jaar als voorzitter van het BOL, met hart en ziel ingezet voor de bewoners van Lunetten. Via de Bewonersvereniging Lunettenberg kwam hij bij het Bewonersoverleg Lunetten, het BOL, terecht. In 2001 ging Gertjan Brug, de toenmalige voorzitter van het BOL, voor een jaar naar Oekraïne. Omdat het niet lukte iemand te vinden die als voorzitter ‘het gezicht van het BOL’ wilde zijn, werden de taken van Gertjan verdeeld. Hein zou de vergaderingen voorzitten. Maar het bleek onhandig dat er geen formele voorzitter was. Hein, …

Voortzetting

De toekomst van het BOL (2)

Op dinsdag 24 januari jl. is er een vergadering gehouden door en over het Bewoners Overleg Lunetten (BOL).Deze ging over de toekomst van het BOL.VRAGENLIJST:In die bijeenkomst is een zogenoemde “Tekstgroep” opgericht die een vragenlijst met zes vragen samengesteld heeft.VERZOEK:We verzoeken je vriendelijk deze vragenlijst in te vullen.En je antwoorden vóór maandag 13 februari 12:00 uur op te sturen. Hopelijk zien we je op de tweede BOL-vergadering over de toekomst van het BOL waar bij je inbreng nog steeds zeer gewaardeerd wordt.Deze bijeenkomst is op dinsdag 21 februari 2023 om 20:00 uur. ANONIEME SAMENVATTING:Je antwoorden op onderstaande vragen worden vertrouwelijk …

Voortzetting

De toekomst van het BOL

Tijdens de BOL-bijeenkomst op dinsdag 24 januari (20:00 uur Musketon) staat de toekomst van het BOL op de agenda.
Aanleiding daarvoor is onder meer dat de kerngroep van het BOL het gevoel heeft dat de basis steeds smaller wordt. Het ontbreekt aan denk-, doe- en bestuurskracht. En kan het BOL nog de luis in de pels zijn, die het ooit, in de woorden van Jan van Zanen, was?

Randvoorwaarden om verder te kunnen:

 • Een volwaardig bestuur;
 • Mensen, die meedenken, meedoen, meehelpen

Wat zijn de opties:

 • Doorgaan onder bovengenoemde randvoorwaarden
 • Het BOL opheffen en daarmee de werkgroepen opheffen of zelfstandig door te laten gaan.
 • Het BOL opheffen en daarbij de krachten bundelen met de Wijkcoöperatie. Dit door de BOL werkgroepen, activiteiten, kennis, contacten en archief onder te brengen en borgen bij de Wijkcoöperatie. De werkgroepen kunnen ook besluiten zelfstandig verder te gaan.

Actief onder de paraplu van het BOL zijn op dit moment:

 • De Historische Kring Lunetten
 • De werkgroep Natuur
 • De werkgroep Lunetjes
 • De werkgroep Wijkdag
 • De organisatoren van de Rommelroute
 • Het veiligheidsoverleg

 

 

Lous Brouwer bruggenbouwer van 2022

Zaterdag 7 januari werd tijdens de door Lunetten Wil Wel, Bewoners Overleg Lunetten, Burennetwerk Utrecht Zuid en Wijkcoöperatie Lunetten georganiseerde nieuwjaarsborrel de BOL-wisselbokaal voor de Bruggenbouwer van het jaar uitgereikt aan wijkgenoot Lous Brouwer.

Cees van den Brink, de bruggenbouwer van 2019, maakte de winnaar bekend. De bokaal werd overhandigd door Juliëtte namens de redactie van Hallo! Lunetten, die de bokaal vorig jaar in ontvangst nam voor alle vrijwilligers, die zich in coronatijd voor anderen in de wijk hadden ingezet.

De traditie ontstond in 2007. Sindsdien reikt het BOL elk jaar de prijs uit aan een wijkgenoot die zich heeft ingezet voor de sociale samenhang in Lunetten. De winnaar draagt een jaar later zijn of haar opvolger voor. In 2020 is de prijs in verband met de lockdown niet uitgereikt. Cees van den Brink, bokaalwinnaar 2019, heeft in 2021 alle vrijwilligers in Lunetten voorgedragen, die zich in coronatijd voor anderen in de wijk ingezet hebben. Dit jaar is de genodigden gevraagd een kandidaat voor te dragen.