Project Lunettenpark

Op 9 juli 2020 stelde de gemeenteraad van Utrecht het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast.  Uit de samenvatting de volgende twee passages: ‘In de Ruimtelijke Strategie Utrecht en het Groenstructuurplan is Maarschalkerweerd aangegeven als belangrijk groengebied voor de stad. Het is de opgave Maarschalkerweerd vanuit haar groene, landschappelijke en cultuurhistorische basis verder te ontwikkelen tot een meervoudig intensief gebruikt gebied dat in de verdichtende stad ruimte en lucht geeft aan sport, recreatie, cultuur en natuur. Belangrijk is dat het beter verbonden is met stad en regio en aantrekkelijk, bereikbaar en doorwaadbaar is. Daarnaast geven de gebieden bij stadion Galgenwaard en station Lunetten, …

Voortzetting

Modernisering Musketon 11

Nieuwsbrief Modernisering Musketon                                                                                                                                                                                                    …

Voortzetting

Modernisering Musketon 10

Bron: Samen Musketon

In onze laatste Nieuwsbrief van begin augustus hebben jullie kunnen lezen dat er twee varianten voor de te moderniseren Musketon zullen doorgaan naar de definitieve, afsluitende  besluitvorming van de haalbaarheidsfase.

Graag spreken we jou als we je nog niet gesproken hebben!

Graag nodigen we je woensdagavond 8 september vanaf 20.30 uur uit om mee te kijken en denken of de ruimtes in de voorliggende varianten van de gemoderniseerde Musketon groot genoeg zijn en of alle groepen er programmatisch en functioneel mee uit de voeten kunnen. De schetsontwerpen worden dan toegelicht.
Laat van je horen en meld je aan via een mailtje naar samenmusketon@gmail.com, uiterlijk 6 september.

Modernisering Musketon 9

Bron: Samen Musketon

Het haalbaarheidsonderzoek naar de modernisering van de Musketon zit in een afrondende fase. Begin september komt er een Nieuwsbrief van de Gemeente (incl. huurders en Samen Musketon) waarin alle bewoners van Lunetten uitgebreid schriftelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken van dit project. Op 8 september organiseert Samen Musketon nog een derde gebruikersbijeenkomst. Daarna volgt eind september een bewonersavond voor alle bewoners van Lunetten over de gehele Musketon. De uitkomsten van deze avond en het standpunt van Samen Musketon zullen worden meegenomen in het advies aan het College van B&W begin oktober. Meer informatie in de nieuwsbrief van Samen Musketon.