Nieuws

De toekomst van het BOL

Tijdens de BOL-bijeenkomst op dinsdag 24 januari (20:00 uur Musketon) staat de toekomst van het BOL op de agenda.
Aanleiding daarvoor is onder meer dat de kerngroep van het BOL het gevoel heeft dat de basis steeds smaller wordt. Het ontbreekt aan denk-, doe- en bestuurskracht. En kan het BOL nog de luis in de pels zijn, die het ooit, in de woorden van Jan van Zanen, was?

Randvoorwaarden om verder te kunnen:

 • Een volwaardig bestuur;
 • Mensen, die meedenken, meedoen, meehelpen

Wat zijn de opties:

 • Doorgaan onder bovengenoemde randvoorwaarden
 • Het BOL opheffen en daarmee de werkgroepen opheffen of zelfstandig door te laten gaan.
 • Het BOL opheffen en daarbij de krachten bundelen met de Wijkcoöperatie. Dit door de BOL werkgroepen, activiteiten, kennis, contacten en archief onder te brengen en borgen bij de Wijkcoöperatie. De werkgroepen kunnen ook besluiten zelfstandig verder te gaan.

Actief onder de paraplu van het BOL zijn op dit moment:

 • De Historische Kring Lunetten
 • De werkgroep Natuur
 • De werkgroep Lunetjes
 • De werkgroep Wijkdag
 • De organisatoren van de Rommelroute
 • Het veiligheidsoverleg