Nieuws

De toekomst van het BOL (2)

Op dinsdag 24 januari jl. is er een vergadering gehouden door en over het Bewoners Overleg Lunetten (BOL).
Deze ging over de toekomst van het BOL.
VRAGENLIJST:
In die bijeenkomst is een zogenoemde “Tekstgroep” opgericht die een vragenlijst met zes vragen samengesteld heeft.
VERZOEK:
We verzoeken je vriendelijk deze vragenlijst in te vullen.
En je antwoorden vóór maandag 13 februari 12:00 uur op te sturen.

Hopelijk zien we je op de tweede BOL-vergadering over de toekomst van het BOL waar bij je inbreng nog steeds zeer gewaardeerd wordt.
Deze bijeenkomst is op dinsdag 21 februari 2023 om 20:00 uur.

ANONIEME SAMENVATTING:
Je antwoorden op onderstaande vragen worden vertrouwelijk verwerkt en niet gepubliceerd.
Ze worden anoniem verwerkt tot een samenvatting.
Deze samenvatting wordt nog verstuurd voor de volgende BOL-vergadering:
Op dinsdag 21 februari 2023 om 20:00 uur.
=======================================
VRAGENLIJST MET ZES VRAGEN OVER HET BOL:

VRAAG 1: Op welke manier ben je bekend met het Bewoners Overleg Lunetten, het BOL?
Antwoord:

VRAAG 2: Welke rol heeft het BOL volgens jou? Of welke rol zou het BOL moeten hebben?
Antwoord:

VRAAG 3: Welke rol zou het BOL volgens jou moeten hebben buiten Lunetten?
In het contact met gemeente, politiek en instanties buiten Lunetten? Of anders?
Antwoord:

VRAAG 4: Moet het BOL een rol hebben in Lunetten?
Als coördinerende club tussen bewonersgroepen in Lunetten? Of anders?
Antwoord:

VRAAG 5: Wat is volgens jou de waarde van het Bewoners Overleg Lunetten (BOL)?
Antwoord:

VRAAG 6: Zou je zelf een actieve(re) bijdrage willen leveren aan het BOL?
Of ken je iemand die dat wellicht zou willen?
Antwoord:

=======================================
WANNEER EN HOE JE ANTWOORDEN OPSTUREN

DEADLINE:
Inzenden antwoorden kan tot maandag 13 februari 2023, 12:00 uur.

HOE INZENDEN:
Kopieer de vragenlijst en stuur die ingevuld naar info@bollunetten.nl
=================================
MEER INFORMATIE OVER TOEKOMST BOL?

Het artikel van Paul Hustinx, Journalist. Over de toekomst van het BOL.
Titel: Bewonersoverleg BOL: Eigen opheffing serieuze optie.
Geplaatst op: 21 januari 2023, 13:13 uur op Lunetten.nl.
DIRECTE LINK NAAR DIT ARTIKEL:
https://lunetten.nl/message/74324/bewonersoverleg-bol–eigen-opheffing-serieuze-optie