Nieuws

Modernisering Musketon– meedenksessie participatieplan

Beste meedenkers,

De kerngroep van Samen Musketon heeft een concept participatieplan (zie bijlage) ontvangen van de projectleidster Janet van Oort. In dit plan wordt aangegeven ‘hoe de gemeente Utrecht, Samen Musketon en MO Welzijn aan bewoners en gebruikers de gelegenheid geeft suggesties en aandachtspunten mee te geven voor de uitwerking van de gezamenlijke ontmoetingsruimte en Buurtcentrum De Musketon: welke instrumenten worden ingezet, wanneer, hoe en voor wie’.
We willen dit concept graag aan jullie voorleggen op 17 november -bij voorkeur in de middag van 14-16 uur. ’s Avonds kan ook van 20-22 uur. Geef gaarne je beschikbaarheid op bij samenmusketon@gmail.com, of stuur schriftelijk commentaar.

Fijn als je meedenkt!

Vriendelijke groet Inge, Lous, Hein en Alfred