LeefbaarheidThema-avond

BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:
BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN     Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Vraag 3 Beheer en milieu
Genoemde onderwerpen (gegroepeerd) bij Vraag 3f. Anders, namelijk:

· meer, betere speelvoorzieningen bij Lofoten 5
· schone en gezellige gracht winkelcentrum

· Bij groenbeheer niet te veel groen weg. Rekening houden met nesten en broeden
· gevarieerd, natuurlijk groen
· verankering huidig openbaar groen als basisvoorziening
· Meer aandacht ecologische verbindingsroutes
· Beplanting park en plantsoenen: diversiteit
· aandacht voor verwaarloosde tuinen
· Beter faunabeheer (te veel kraaien en eksters)

· vooral aandacht aan luchtkwaliteit is erg slecht
· Handhaven Max snelheid waterlinie weg ivm luchtkwaliteit
· Elk kwartier een stoptrein: minder vervuilend
· waterkwaliteit

· Voorkom verloedering: verzorgd is leefbaar en veilig

· Geluidsoverlast
· Geluidsoverlast lunettenbaan vaalserberg
· Halve overkapping snelweg en geluidsschermen bij spoorweg
· handhaven maximum snelheid op Waterlinieweg
· Geluidsoverlast van schoolpleinen (ook buiten schooltijden)

· Verlichting
· Onderhoud Fietsroutes/Straatverlichting
· onderhoud fietspaden
· Onderhoud wandelpaden
· Bestrating goed onderhouden
· Straten met kuilen
· Aandacht losse tegels en wildgroei achterpaden
· onderhoud verzakte straten en opengehaalde stoepen
· Rol van woningcorporaties in onderhoud/beheer
· Winkelplein met veel tegels die stuk zijn

· Hondenpoep (meerdere keren)
· groot probleem hondepoep
· strengere handhaving hondenpoep
· zwerfvuil op en rondom voetbalterreinen!
· de vervuiling van de leerlingen van het ROC
· Betere aansturing en CONTROLE van het vegen
· na vegen door gemeente moet het ook echt schoon zijn
· regelmatiger legen afval/kringlooppunten!
· Papier en glasbak winkelcentrum vaker legen
· controle op tijd buitenzetten huisvuil