LeefbaarheidThema-avond

BOL Vragen aan bewoners 2006

De uitslag per vraag:
BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft in oktober 2006 geïnventariseerd waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN

Bewoners hebben de lijst ingevuld door te bepalen hoeveel aandacht een onderwerp moet krijgen. Dat deden ze door rondjes anders zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast hebben sommigen – eventueel – per onderdeel voor hen belangrijke onderwerpen toegevoegd.

Vraag 5 Welzijn en educatie
Genoemde onderwerpen (gegroepeerd) bij Vraag 5f. Anders, namelijk:

· Sportfaciliteiten
· Sportvelden kantines
· Voetbalveld salzburg hondepoepvrij
· sport- en speelvoorzieningen

· activiteiten in muskieto en musketon
· betere benutting musketon/meer jongerenwerk
· Gratis kursussen en openbaar vervoer uitkeringsgerechtigden
· openingstijden musketon veel ruimer, mn. vakantie
· Kursusaanbod in musketon: muziek, beeldend en technisch
· ontmoetingsplekken, uitgaan, etengelegenheid
· iets anders dan multiculti-cultuurevenementen

· Kinderboerderij kindgerichter (vanuit leiding meer vrijheid voor kinderen)
· dierenweiden en speelvoorzieningen Koppelstee
· meer natuureducatie, wijkgericht, eigen park

· Behoud voorzieningen gezondheidscentrum

· Samen wonen en verantwoordelijk zijn voor onderhoud van de buurt
· Voorlichting ‘normaal’ gedrag op straat. Niet crossen, schreeuwen, hangen en stoeien
· sociale controle en opvoeding
· Voorzieningen voor “hangjongeren”

· Hulpverlening: geen ‘fixatie’ maar onverwerkbare amputatie
· 40+ generatie

· inrichting kinderdagverblijf met buitenruimte (meerdere keren genoemd)
· Jolie eigen aangrenzende buitenruimte
· nieuwe locatie Jolie met veel buitenruimte (meerdere keren genoemd)
· Geschikte buitenruimte kinderdagverblijven
· Zeker stellen van de kinderopvang
· creche met voldoende buitenruimte
· Voorziening kdv kolie met voldoende buitenruimte

· Een school erbij?