Home

Enquête wijkopgaven
Nieuws

Enquête wijkopgaven

Het Wijkbureau is bezig met het opstellen van de Wijkopgaven voor Zuid en hoort graag uw mening! Wat vindt u de sterke en zwakke kanten van onze wijk? Welke thema’s zijn voor u belangrijk? Om hier antwoord op te kunnen...
Verder lezen
Conceptversie Omgevingsvisie Lunetten.
Nieuws

Conceptversie Omgevingsvisie Lunetten.

Lunetten is een wijk waar mensen graag wonen, werken en leven. 130 Wijkbewoners, ondernemers en andere partijen deelden hun ideeën en dromen en werkten samen met de gemeente aan een plan voor de toekomst: de Omgevingsvisie Lunetten. Dit leverde drie...
Verder lezen