Nieuws

De toekomst van het BOL (6) Uitslag enquête

Ja, er zit toekomst in het Bewoners Overleg Lunetten (BOL)

Zit er nog toekomst in het Bewoners overleg Lunetten (BOL)? En hebben de bewoners van Lunetten eigenlijk nog behoefte aan het BOL? Enkele belangrijke vragen die de bestuursleden van het BOL, de vrijwilligers en betrokkenen – vaak al decennialang actief – zichzelf stelden in het afgelopen jaar.
Door middel van een enquête, die is verspreid op alle adressen in de wijk, heeft de werkgroep Toekomst van het BOL deze vragen voorgelegd aan de bewoners.
Het antwoord op beide vragen luidt: Ja. Ja, er zit nog toekomst in het BOL. En Ja, de bewoners van Lunetten hebben nog behoefte aan het BOL. Dat concluderen we uit de antwoorden van de 798 bewoners die de enquête invulden.
Van de respondenten kende ongeveer driekwart het BOL al. De helft kent het via activiteiten van het BOL, zoals de BOL-loop en de wijkdag. Ruim een derde kent het (óók) omdat ze erover hebben gelezen in de (social) media. Een kleiner deel van de respondenten kent het BOL door de bijeenkomsten die het BOL voor de coronapandemie maandelijks organiseerde. Slechts 2,3 procent van de respondenten vindt een organisatie als het BOL overbodig en vindt dat het BOL mag verdwijnen.
De andere 97,7 procent van de respondenten vindt dat het BOL door moet gaan. Daarbij gaat de voorkeur van 45 procent van de respondenten uit naar een organisatie met verschillende praktische werkgroepen die activiteiten organiseren. Dat is hoe het BOL eigenlijk altijd al is georganiseerd: BOL is een stichting met enkele officiële bestuursleden en een wisselend aantal meer of minder actieve werkgroepen. Daarnaast zou ruim 40 procent van de respondenten graag zien dat het BOL als organisatie contacten onderhoudt met bestaande of nieuwe initiatieven in de wijk. En na 40 procent van de respondenten ziet wel iets in BOL als een netwerk waar bestaande en nieuwe initiatieven zich bij aan kunnen sluiten. In mindere mate zijn de respondenten geïnteresseerd in het BOL als een organisatie die bewoners helpt bij bijvoorbeeld vergunning- of subsidieaanvragen voor evenementen of activiteiten die ze zelf organiseren.

Minder dan 10 procent is voor een radicale aanpassing van de organisatiestructuur van het BOL, waarbij het BOL van een stichting verandert in een vereniging, waar wijkbewoners lid van kunnen worden en zij via de Algemene Leden Vergadering (ALV) uiteindelijk de beslissingen nemen.

Belangrijke thema’s

En met welke thema’s zou het BOL zich dan bezig moeten houden, volgens de respondenten? Nou, eigenlijk met nagenoeg alle thema’s die de respondenten werden voorgelegd in de enquête (ze konden meerdere antwoorden aanvinken).
62,5 procent van de respondenten vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met de natuur en het groen in en rond Lunetten.
61,4 procent vindt het belangrijk dat BOL zich voor de bewoners van Lunetten bezighoudt met de lokale en provinciale politiek.
58,1 procent vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met het signaleren van collectieve problemen en zorgen van wijkbewoners en probeert die op te lossen.
57,6 procent vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met plannen rond nieuwbouw en infrastructuur in en rond Lunetten.
55,8 procent vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met het behartigen van de belangen van bewoners.
53,3 procent van de respondenten vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met sociale wijkactiviteiten, sociale netwerken en verbinding in de wijk.
48,9 procent vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met duurzaam wonen en leven.
32,3 procent van de respondenten vindt het belangrijk dat het BOL zich bezighoudt met het bieden van steun en advies aan nieuwe of bestaande initiatieven in de wijk.

Vrijwilligers

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het BOL zich met al die belangrijke thema’s bezig zou kunnen houden. Daarvoor zijn echter wel bewoners nodig die zich samen met BOL willen inzetten om het mogelijk te maken. Daarom is aan de respondenten ook gevraagd of zij zich zouden willen inzetten bij het BOL.
17,5 procent van de respondenten dóet al vrijwilligerswerk binnen Lunetten. En 18,8 procent van de respondenten doet (óók) vrijwilligerswerk buiten Lunetten. 16 procent van de respondenten doet momenteel geen vrijwilligerswerk, maar zou dit wél willen doen.
36,3 procent doet geen vrijwilligerswerk en wíl het ook niet gaan doen.
Ruim twee derde van de respondenten heeft géén belangstelling zich in te zetten voor het BOL. Maar belangrijker: een derde heeft daar wél belangstelling in. 26 personen zeggen mee te willen doen en 88 personen zeggen misschien mee te willen doen, maar eerst meer informatie te willen krijgen. En nog 150 personen geven aan nu nog niet mee te willen doen, maar later misschien wel.
De respondenten zetten zich het liefst in voor de wijk door middel van eenmalige of kortdurende projecten (26,9 procent) en ze steken het liefst de handen uit de mouwen (21,1 procent) of ze zijn goed in het bedenken van ideeën (13,9 procent).
In mindere mate (steeds tussen de 2 en 7,5 procent) zien de respondenten zichzelf als vergadertijgers, regelneven, goed in geldzaken, goed in het denk- en rekenwerk, techneut, promotor, lobbyist, archieven of documenten doorpluizer of bestuurslid. En ook zet slechts 5 procent zich graag in bij langere termijn projecten en activiteiten.