Home

Vervanging populieren

Woensdag 5 juni is er een bewonersavond over de vervanging van populieren aan de Oude Liesbosweg. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van de veegpost van Stadswerken aan de Vaartscherijnstraat 1a. Meer informatie in...
Verder lezen

Agenda 21 mei

Dinsdag 21 mei is er weer een openbare BOL-vergadering. Op de agenda o.a. een gesprek met Douwe Wierenga van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht over het project buurtmobiliteit en de mogelijkheid om hiermee in Lunetten aan de slag te gaan.
Verder lezen