Leefbaarheid

Schouw

Eind april was er door wijkbureau Zuid een schouw georganiseerd van de openbare ruimte op en bij het speelveld aan de Elzas, achterzijde Normandië.

Deze schouw was georganiseerd naar aanleiding van klachten over vervuiling en overlast.

Aard van de overlast.

Al geruime tijd ondervinden de bewoners van de Elzas en Normandië op verschillende tijdstippen overlast van jongeren.

De overlast in de avonduren wordt als meest vervelende ervaren. De overlast bestaat uit lawaai, schreeuwen, drinken en het achterlaten van glaswerk (al dan niet kapot).
Door de omvang van de groep en onder invloed van drank wordt het vaak erg luidruchtig in de omgeving. Bewoners geven aan deze overlast nu echt zat te zijn en zijn bang dat met het zomerseizoen in aantocht het alleen maar erger gaat worden.
De jongeren die zich overdag in het gebied ophouden zijn over het algemeen wel aanspreekbaar op hun gedrag. Maar ook zij gooien flessen kapot als deze er nog staan van de vorige avond.
De genoemde overlast  is bekend bij gemeente, jongerenwerk en politie. Er zijn de afgelopen periode diverse maatregelen getroffen zoals: betere verlichting bij de carports, extra inzet van jongerenwerk en politie. De locatie wordt veelvuldig aangedaan door de politie, bij meldingen maar ook in de surveillancerondes.
Door de politie wordt bij het constateren van overlast ook bekeuringen uitgeschreven. Dit is helaas niet altijd mogelijk omdat er sprake moet zijn van heterdaad.

Ideeën.
De volgende ideeën zijn tijdens de schouw naar voren gebracht :
– extra lampen bij de doorgang Normandië
– verlichting bij de picknicktafels
– afsluiten van de doorgang Normandië
– extra prullenbak tussen de bankjes aan de Elzas

– vaker legen van de prullenbakken (gebeurd nu om de 2 á 3 dagen)
– weghalen van een deel van de bankjes
– weghalen van al het meubilair (bankjes, witte ligstoelen en picknicksets, eventueel voor een proefperiode)
– alcoholverbod voor het hele gebied
– alcoholverbod na een bepaald tijdstip
– samenscholingsverbod
– aanbieden andere locatie aan de jongeren
– plaatsen van Moskieto’s onder de carports
– naamgeven aan het gebied, zodat de meldkamer van de politie gelijk weet waar het over gaat.
Overige zaken
Daarnaast werden ook de volgende zaken genoemd die op zich niet direct te maken hebben met de overlast, maar betrekking hebben op het gebied van verkeer:

Er wordt volgens de bewoners te hard gereden in de straat, door snel wegrijdende jongeren, maar ook door bestuurders die minder oponthoud willen hebben op de Simplonbaan als de bus net bij de halte gestopt is. Om dit tegen te gaan worden de volgende suggesties gedaan:
– aanpassen van de inrichting van de straat door:
1)  knip in de straat, zodat er maar van 1 kant in gereden kan worden en de weg niet doorgaand is.
2)  inrichten als 30 km zone, met bloembakken.

Acties 
Afgesproken acties:
– Plaatsen extra prullenbak tussen de bankjes: Actie Stadswerken
– vaker legen prullenbakken: Actie: wijkbureau geeft hiertoe opdracht aan  Stadswerken.
– voorstel / handtekeninglijst voor weghalen van de bankjes, (een deel of alle). Actie; Buurtbewoners
– Na binnenkomst voorstel voor weghalen bankjes maakt het wijkbureau een wijkbericht voor de buurt en geeft afhankelijk van de uitkomst opdracht voor het verwijderen van (een deel van) het meubilair.
– Onderzoeken mogelijkheden alcoholverbod (al dan niet vanaf een bepaald tijdstip): Actie wijkbureau
– onderzoeken mogelijkheden samenscholingsverbod. Actie: wijkbureau
– suggesties om hard rijden tegen te gaan op de Elzas: Actie: Wijkbureau geeft deze suggesties door aan de regiegroep verkeer. Aan de buurtbewoners de vraag wie hiervoor als contactpersoon zou willen dienen?
– Naamgeving van het gebied. Actie: wijkbureau neemt over de mogelijkheden hiervoor contact op met de politie.

Het melden van overlast kunt u doen bij de politie. Dit kan op nummer 0900 8844, maar u mag ook 112 bellen als er sprake is van verdachte situaties en/of strafbare feiten zoals vernielingen.