LeefbaarheidNieuws

Wonen, zorg en welzijn in de buurt: wie doet mee?

Hoe woon je zo lang mogelijk zo goed mogelijk in je wijk? Steeds minder voorzieningen komen van de overheid, en bewoners nemen steeds vaker taken op zich rond welzijn en zorg.  Dagelijks borrelen nieuwe initiatieven op die één ding met elkaar gemeen hebben: ze zijn lokaal georganiseerd en komen van burgers zelf. In Amsterdam zijn in 10 wijken initiatieven voor ‘stadsdorpen’ om zorg en welzijn dichterbij te organiseren. In verschillende plaatsen in het land zijn zorgcoöperaties opgericht, waarbij buurtbewoners als opdrachtgever zelf afspraken maken met zorginstellingen en -voorzieningen. Goed voorbeeld is Austerlitz Zorgt.

In Lunetten is burenhulp niet altijd gewoon, maar voelen mensen zich betrokken bij de buurt. Bewoners van alle leeftijden doen mee aan buurtfeesten, en er zijn talloos veel initiatieven.  Wat kunnen we nog meer voor elkaar betekenen? En wat moeten we misschien nog meer voor elkaar betekenen, gezien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg en de bezuinigingen? Idee is om daarvoor in Lunetten zelf een wijkonderneming op te zetten, voor en door bewoners.

Dit idee willen we bespreken als agendapunt tijdens de BOL-vergadering op dinsdag 10 december. Jaap Meeuwsen en Jurgen van der Heijden vertellen daarover, krijgen graag reacties uit de zaal, en zijn op zoek naar mensen die willen meedenken. Jaap is bewoner van Lunetten, en Jurgen is een deskundige die wordt bekostigd door een aantal fondsen om beginnende buurtinitiatieven een tijdje bij te staan met kennis en advies.

Voor inspiratie en voorbeelden: stadsdorpzuid en zorgcooperatie.

 

Graag tot 10 december in de Musketon. De Openbare bewonersavond begint om 20.00 U. en het gesprek over wonen, zorg en welzijn is een van de agendapunten.