NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Enquête buurtmobiliteit

In mei van dit jaar was Douwe Wielenga van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht te gast op de BOL-vergadering om aandacht te vragen voor het project buurtmobiliteit. Met dit project wil hij bereiken dat vervoermiddelen beter worden benut (de gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil), minder ruimte in beslag nemen en toegankelijk zijn voor meer mensen. Onder het motto: “slimmer, makkelijker en goedkoper“.
Na een oproep op lunetten.nl is hij met wijkbewoner Jiska Riphagen aan de slag gegaan en samen hebben ze een enquête opgesteld om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste afwegingen die buurtgenoten maken rondom mobiliteit.
Ook hopen ze op deze manier een paar enthousiaste buurtgenoten te interesseren om samen uit te zoeken of we dit in onze wijk kunnen gaan proberen.
Wist u overigens dat uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat bij gelijkblijvende mobiliteit huishoudens die met een auto minder dan 12.000 km per jaar rijden al gauw € 120,- per maand kunnen besparen! Kortom: zij zien kansen en ze zijn benieuwd of u die ook ziet.