NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Impressie bewonersavond A Living Wall

Op de bewonersavond afgelopen maandag 25 november, die bezocht werd door ca. 80 bewoners, werd o.a. gesproken over een nieuwe fietsverbinding over de A12. Een nieuwe verbinding is nodig als de weg wordt uitgebreid. Ter voorbereiding konden bewoners een enquête invullen met hun wensen ten aanzien van een nieuwe verbinding. Moet het bijvoorbeeld een ecoduct worden of een tunnel? Er werden 89 formulieren ingevuld. Voorstellen werden door studenten van de VU gevisualiseerd.
Kees en John  ALW20131125_2

ALW20131125_3

 

 

 

 

 

Teleurstelling was er over het feit dat er geen vervolg was op de suggesties, die aan het begin van het jaar op de eerste bewonersavond waren gedaan om de overlast van de A27 terug te dringen.
De door Movares bedachte overkapping leek de ideale oplossing, maar blijkt onbetaalbaar, zo werd aan het eind van de avond alsnog duidelijk.