NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Geen tram door groen in Lunetten

Binnenkort besluit de gemeenteraad over het Mobiliteitsplan 2040. In dat plan is sprake van een tramverbinding door Park de Koppel. Het BOL en individuele bewoners hebben hierop gereageerd door het indienen van zienswijzen. We realiseren ons dat bij de groei van de stad ook groei van het openbaar vervoer hoort. De inzet op méér openbaar vervoer wordt onderschreven, maar we vinden niet dat onze wijk, toch al omringd door snelwegen en spoor, daar onevenredig de lasten van moet dragen.
Er is daarom ook een petitie gestart, die inmiddels is ondertekend door 650 personen.  De petitie is vandaag per mail aangeboden aan de gemeenteraad en staat op 3 juni als ingekomen stuk op de agenda van de raad. We hopen dat de raad in haar besluitvorming rekening houdt met de wensen van de bewoners van Lunetten.