Nieuws

Groot onderhoud

De komende maanden starten weer een aantal groot onderhoudsprojecten in Lunetten, waaronder:
Rottumeroogbrug
Dit is een klein voetgangersbruggetje in het Beatrixpark ter hoogte van de bouwspeeltuin. Het nieuwe bruggetje zal in één geheel worden aangebracht waardoor de uitvoeringsduur kort zal zijn. Er zullen t.z.t. vooraankondigingsborden worden geplaatst wanneer bruggetje is afgesloten.

Betonrenovatie Lunettenbrug
De gemeente gaat vanaf maandag 7 september de betonschade aan de onderkant van de Lunettenbrug herstellen. De werkzaamheden gebeuren grotendeels vanaf het water en duren in totaal zes weken. In deze periode blijft de brug voor het autoverkeer gewoon open. Voor fietsers en voetgangers hebben de werkzaamheden wel gevolgen. Van 14 t/m 18 september wordt het fietspad op werkdagen onderaan de brug tussen 09.00 en 16.00 uur afgesloten. Fietsers worden via borden omgeleid. Voetgangers kunnen tussen 21 en 25 september géén gebruik maken van het voetpad aan de andere zijde van de brug. Mogelijk kunnen de werkzaamheden enige geluidsoverlast veroorzaken.
Over de fietspad is contact geweest met de Fietsersbond.

Vervangen stuwen Koppeldijk
Als deze werkzaamheden starten zal dit op de site van wijkbureau Zuid worden aangegeven. Er worden geen (fiets)paden afgesloten.

Park De Koppel Wim 043 kleinVervangen Koppeldijkbrug
Hierover is een wijkbericht verspreid. Deze voetgangersbrug zal circa 5 weken afgesloten zijn.

Vervangen duiker Lunettenbaan
Deze vervanging zal impact hebben voor het autoverkeer. Te zijner tijd volgt een  wijkbericht .