Nieuws

In memoriam Henk Penning

Woensdag 29 mei is op 65-jarige leeftijd te midden van zijn dierbaren Henk Penning (13 november 1953 – 29 mei 2019) overleden.

In Lunetten was hij door zijn boomlange postuur, z’n wilde haren, woeste baard en sonore stemgeluid een markante verschijning, die ongeacht de weersomstandigheden altijd enthousiast aan zeer vele wijkschoonmaakdagen en wilgenknotacties deelnam.     

Minder bekend is dat hij begin jaren ’90 samen met onder anderen Ruud Ketelaar (1960 – 2016) tot het bestuur van de Groengroep Lunetten behoorde.

Uit dien hoofde was hij actief betrokken bij het in 1994 – dit naar een idee van Frits Holleman – initiëren en in 2004 uiteindelijk tot stand komen van een groenbeheerplan voor Lunetten, ook wel bekend als het “Plan van Van den Bijtel”.

Speciaal voor het bereiken van dit doel werd de BOL-werkgroep Groenbeheer opgericht. Deelnemers naast Henk waren onder anderen toenmalig voorzitter van het BOL Gertjan Brug, Jan Ruijs, Peter Sneltjes, Chris Verlaan en Boude van Geffen. De werkgroep kreeg het voor elkaar dat er uiteindelijk toestemming en geld kwam van de gemeente bij monde van Jan van Zanen. Van Zanen was toentertijd de daarvoor verantwoordelijke wethouder Openbare Ruimte. Herman van den Bijtel mocht een beheerplan gaan opstellen. Eind 2004 was het integraal groenbeheerplan “Natuurlijk Lunetten” klaar en werd de werkgroep opgeheven.

Omstreeks dezelfde periode stond hij zij-aan-zij met zijn mede wijkgenoten om zich te verzetten tegen plannen vanuit het Wijkbureau om een gedeelte van het woonwagenkamp aan het Zwarte Woud naar een niet geheel onbelangrijk ecologisch gebied binnen het Beatrixpark te verplaatsen. Dit plan ging uiteindelijk niet door.

Naast zijn zeer drukke baan aan de Universiteit van Utrecht (= ‘sommetjes maken, nèt als m’n vader….’) en de aandacht voor zijn gezin bleef er niet zoveel tijd meer over om naar bijeenkomsten of vergaderingen over actualiteiten rondom het Lunettense groen te gaan.

Zelfs toen hij al heel erg ziek was, bleek hij nog volop van ‘zijn’ mooie Beatrixpark te kunnen genieten. Geholpen door één van zijn kinderen kon hij het niet nalaten om met een geleende vuilknijper nog even snel een plastic zak uit de fortgracht te verwijderen…..

Met zijn overlijden verliest Lunetten een zeer actief wijkgenoot, die ‘hard’ op de inhoud kon zijn, maar wel altijd ‘zacht’ in de onderlinge verstandhoudingen bleef.

In conflictueuze situaties wist hij als een soort  ‘oliemannetje’ menigeen zonder gezichtsverlies over de eigen schaduw heen te laten springen, omdat hij onder alle omstandigheden altijd een gentleman bleef en dientengevolge naar iedereen toe royaal met de ‘gunfactor’ was.

Wij wensen Loura, Emma, Maurits, Anna en de overige familie heel veel sterkte toe om dit zware verlies te kunnen verwerken.

 

Ewold Gussenhoven.