NieuwsThema-avond

Notulen BOL-thema-avond kinderopvang in Lunetten

Notulen BOL-thema-avond kinderopvang in Lunetten. Nu en straks

 

Datum: dinsdag 9 oktober 2007

 

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Lou Gast, Abel Perdon, Ewold Gussenhoven, Ties Bresser, Boukje Groenendijk, Anny Koenders, Christien Bolt, Corinne Bekker, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist), Hannie Reuser (Jolie), Sander Hummel (Jolie), Marry de Vries (Ludens), Heleen Nieboer (Ludens), Lous Brouwer (Wijkraad) en enkele mensen van Jolie.

 

Afwezig m.k.: Ed v.d. Hooft (basisschool De Klim), Tilly Melissen (basisschool De Spits), Patrick Lodder (DVSU)

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. De aanleiding om deze thema-avond te houden is de aanvraag van Jolie om een nieuw gebouw voor kinderopvang te bouwen aan de Karawanken. Maar het gaat op deze avond over de kinderopvang van Lunetten in het algemeen; een actuele kwestie. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Hannie Reuser, directrice van Jolie.

 

Inleiding door Hannie Reuser

Hannie Reuser geeft een kort historisch overzicht van Jolie. Sinds 1991 is de kinderopvang gevestigd aan Goeree. Later kwam er uitbreiding in het kantoorpand aan Zevenwouden. Ze schetst de huidige problemen. Volgens de wet moeten een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang over een aansluitende buitenruimte van een bepaalde omvang beschikken. Die buitenruimte heeft Jolie niet. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Als er niets veranderd moet Jolie per 1 januari 2009 haar vestigingen sluiten.

 

Situatie van Ludens

Marry de Vries en Heleen Nieboer schetsen de situatie van Ludens. Ludens heeft zes opvanglocaties in Lunetten, waarvan er één in de bouwspeeltuin was gevestigd. Daar stond een portacabin die werd gedoogd. In de vernieuwde bouwspeeltuin komt uitbreiding van de buitenschoolse opvang (twee groepen), in een aanbouw aan het honk van de speeltuin. Deze opvanglocatie zit tijdelijk in het gebouw van schoolbiologie in het Beatrixpark.

 

Discussie

Pieter van de Zouwen leidt vervolgens de gedachtewisseling op basis van elf vragen over de huidige en de toekomstige situatie. Hoe zijn de knelpunten en problemen op te lossen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de demografische ontwikkeling? Men gaat over het algemeen uit van groei; de vraag naar buitenschoolse opvang zal voorlopig toenemen (meer ouders gaan werken. De problemen bij samenwerking worden besproken. Scholen, scouting, sportverenigingen zouden moeten samenwerken bij huisvestingsproblemen. Met welke partijen (scholen, scouting, sportverenigingen, stadsboerderij) is er op welke terreinen (educatie, sport, spel) samen te werken? Op het terrein educatie ligt samenwerking met de stadsboerderij voor de hand, op het terrein sport samenwerking met de sportverenigingen. Om samenwerking te bevorderen wordt het idee van een jaarlijkse ‘Dag van de Jeugd’ geopperd.

 

Sluiting 

De voorzitter sluit deze eerste thema-avond nieuwe stijl om 22.00 uur.