GroenNieuws

Wijktuin ‘Hermanshof’

Wijktuin ‘Hermanshof’ bij Stadsboerderij De Koppelsteede in Lunetten

De wijktuin ‘Hermanshof’ naast de stadsboerderij De Koppelsteede werd geopend op 26 september 2002.

Het was toen een vrolijk feestje, maar wel met een verdrietig randje.

De drijvende kracht achter de wijktuin was Herman Lubbers , de ‘burgemeester’ van Lunetten, was toen ernstig ziek en kon er daarom niet bij zijn. Korte tijd later is hij helaas overleden.

De tuin is vernoemd naar, hoe kan het ook anders, Herman Lubbers.

Het is geen ‘kant-en-klare’ wijktuin op het voormalige paardenveldje midden op het terrein van De Koppelsteede.

?En dat is juist de bedoeling?, zei bij de opening Joep Houben, projectleider creatieve therapie bij de Hogeschool Utrecht en mede-initiatiefnemer. ?Als je de bewoners een ‘kant-en-klare tuin’ geeft, is het niet meer hun tuin. Dat wordt het wél als ze het zelf gaan maken.?

Houben had al wat meer ervaring met een wijktuin in Haarlem.

Toen die tuin er eenmaal was, was het effect dat de buurtbewoners meer met elkaar in contact kwamen en minder langs elkaar heen leefden; en dat is nu in Lunetten ook gebeurd.

In de wijk Lunetten wonen veel mensen die onder meer door hun handicap of achtergrond weinig contacten hebben. Door te tuinieren kunnen ze gemakkelijker met anderen in contact komen, want de wijktuin is er voor álle bewoners.

Wie zin heeft kan er planten en struiken kweken en poten, onder het toeziend oog van toen boerderij- beheerder Ben Simonis.

Een oudere wijkbewoonster van 74 jaar zei bij de opening vast van plan te zijn om regelmatig naar de tuin toe te zullen gaan, juist omdat het allemaal geheel vrijwillig is. Als je een keertje niet wilt gaan geeft dat helemaal niet. En in het najaar van 2002 gingen de eerste gewassen de grond in……

De wijktuin Hermanshof was oorspronkelijk een initiatief van de Stichting Bewoners Overleg Lunetten (BOL), Altrecht, Portes, SBWU (Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht) en de gemeente Utrecht.

De SBWU Lunetten heeft goede contacten met het buurthuis in de wijk, de Musketon. En de SBWU komt regelmatig met zijn cliënten naar de wijktuin, waar zij gezamenlijk onder begeleiding kunnen tuinieren.

De wijktuin Hermanshof bij stadsboerdeij De Koppelsteede is opgezet als middel om mensen zonder dagbesteding in de wijk Lunetten uit hun sociale isolement te halen, door ze te verbinden met de wijkbewoners die tuinieren ook leuk vinden. Inmiddels komen er nu zo’n 40 bewoners samen tuinieren en dit levert zo een bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk Lunetten.

Het aanbod aan activiteiten dat gerelateerd aan de tuin ontwikkeld is, is zó gemêleerd (kookproject, kerstmarkt, muziek-uitvoeringen in de tuin, etc.) dat bewoners van Lunetten, waaronder ook bewoners uit de bijzondere doelgroepen, zich aangesproken en uitgenodigd voelen. Inmiddels heeft het initiatief er toe geleid dat in de buurgemeente Nieuwegein een soortgelijk project van de grond gaat komen. (2007).

De wijktuin grenst aan de stadsboerderij De Koppelsteede en sinds de opening zijn er al heel wat werkzaamheden verricht. Er is inmiddels een ware bloementuin aan het ontstaan. Menig vrijwilliger heeft gezaaid, gepoot, gewied of stekjes gebracht. Tijdens de gezamenlijke werkdagen worden de grotere klussen aangepakt met op zijn tijd een natje en een droogje. Het betreft dan niet alleen de tuinklussen; er valt ook nog wel eens wat te schilderen of te timmeren. En dat alles natuurlijk niet zonder de nodige gezelligheid. Op verschillende dagen is er ondersteuning van een deskundige.

Het initiatief van een wijktuin is specifiek bedoeld voor de vele alleenstaanden en sluit aan bij de wijk- welzijnsanalyse voor de wijk Zuid, en dan voor Lunetten in het bijzonder.

De voorziening is laagdrempelig voor met name eenzame mensen en mensen met een marginale positie in de samenleving. De wijktuin biedt creatieve en nuttige bezigheden die de onderlinge contacten stimuleren.

Inmiddels zijn er in al die jaren al veel activiteiten georganiseerd, één daarvan is de jaarlijkse kerstmarkt die erg populair is en elk jaar steeds veel bezoekers trekt. Voor veel mensen vormen de wintermaanden een onoverbrugbare periode. Mensen met bijvoorbeeld een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, missen dan vaak de aanspraak met anderen, omdat ze moeite hebben met het leggen van contacten.

De kerstmarkt is een gezellige, laagdrempelige en samenbindende activiteit waar iedereen in Lunetten, jong en oud, met of zonder beperking, aan kan deelnemen. Er zijn dan allerlei activiteiten, zoals kaarsen verven, kerstversieringen maken, kerststukjes maken, kerstkaarten maken ed.

Tijdens dit evenement treden toneel-, dans- en muziekgroepjes uit Lunetten op.

In verband met de economische crisis moeten alle gemeenten gaan bezuinigen, en daar ontkomt de gemeente Utrecht ook niet aan.

Met name op de portefeuille ‘Welzijn’ zal er veel moeten worden bezuinigd, met name welzijnsorganisatie Portes zal hard worden getroffen. Daardoor komt ook de wijktuin Hermanshof ‘onder druk te staan’.

Ooit kon Portes er 14 uren per week aan besteden, dat is later teruggebracht tot 6 uren per week.

Door de bezuinigingen zal het dus vanaf de zomermaanden 0 uren gaan worden!!

Het zal erg jammer zijn dat dit mooie initiatief van weleer hierdoor in grote problemen gaat komen…..

?Het project wijktuin wordt daardoor de nek omgedraaid?.

In de vergadering van Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) van dinsdag 13 april 2010 is dit onderwerp een punt van bespreking geweest.

Het BOL zou de nieuwe gemeenteraad van Utrecht ? en het nieuwe College ? willen verzoeken de bezuinigingen op het welzijnswerk tot een minimum te beperken.

Daardoor kunnen mooie initiatieven, zoals bijvoorbeeld deze wijktuin ? misschien dan met iets minder geld ? toch worden voortgezet.

Te denken valt dan aan het inzetten van een professionele kracht, die maar enkele uren per dag aanwezig hoeft te zijn. Dat zou bijvoorbeeld iemand van de stadsboerderij De Koppelsteede kunnen zijn, want die hebben ook verstand van tuinieren. Zij kunnen ook wel omgaan met mensen uit de hierboven genoemde doelgroepen.

De mensen van De Koppelsteede zouden in dat verband beter geïntegreerd kunnen worden bij de wijktuin.

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) verzoekt u dit in ernstige overweging te willen nemen, zodat de wijktuin Hermanshof kan blijven voortbestaan !!

Namens het Bewoners Overleg Lunetten,

Wim van den Brink, medewerker van het BOL.