Verkiezingsdebat Lunetten

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het Bewoners Overleg Lunetten organiseert daarom, dit keer samen met Buurtbudgetten Lunetten en de Wijkcoöperatie Lunetten, weer een verkiezingsdebat met onderwerpen die voor onze wijk belangrijk zijn. Voor de 6e keer alweer.
Het gaat allemaal gebeuren in de theaterzaal van de Musketon op donderdag 17 februari 2022. Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Covid 19 maatregelen.
Waar gaan we het over hebben? Dat laten we graag aan jullie over! Zijn er onderwerpen, die je graag aan de orde wilt stellen, laat het weten via info@bollunetten.nl

Modernisering Musketon– meedenksessie participatieplan

Beste meedenkers,

De kerngroep van Samen Musketon heeft een concept participatieplan (zie bijlage) ontvangen van de projectleidster Janet van Oort. In dit plan wordt aangegeven 'hoe de gemeente Utrecht, Samen Musketon en MO Welzijn aan bewoners en gebruikers de gelegenheid geeft suggesties en aandachtspunten mee te geven voor de uitwerking van de gezamenlijke ontmoetingsruimte en Buurtcentrum De Musketon: welke instrumenten worden ingezet, wanneer, hoe en voor wie'.
We willen dit concept graag aan jullie voorleggen op 17 november -bij voorkeur in de middag van 14-16 uur. 's Avonds kan ook van 20-22 uur. Geef gaarne je beschikbaarheid op bij samenmusketon@gmail.com, of stuur schriftelijk commentaar.

Fijn als je meedenkt!

Vriendelijke groet Inge, Lous, Hein en Alfred

Project Lunettenpark

Op 9 juli 2020 stelde de gemeenteraad van Utrecht het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast.  Uit de samenvatting de volgende twee passages: ‘In de Ruimtelijke Strategie Utrecht en het Groenstructuurplan is Maarschalkerweerd aangegeven als belangrijk groengebied voor de stad. Het is de opgave Maarschalkerweerd vanuit haar groene, landschappelijke en cultuurhistorische basis verder te ontwikkelen tot een meervoudig intensief gebruikt gebied dat in de verdichtende stad ruimte en lucht geeft aan sport, recreatie, cultuur en natuur. Belangrijk is dat het beter verbonden is met stad en regio en aantrekkelijk, bereikbaar en doorwaadbaar is. Daarnaast geven de gebieden bij stadion Galgenwaard en station Lunetten, …

Voortzetting

Modernisering Musketon 11

Nieuwsbrief Modernisering Musketon                                                                                                                                                                                                    …

Voortzetting