Nieuws

De toekomst van het BOL (6) Uitslag enquête

Ja, er zit toekomst in het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) Zit er nog toekomst in het Bewoners overleg Lunetten (BOL)? En hebben de bewoners van Lunetten eigenlijk nog behoefte aan het BOL? Enkele belangrijke vragen die de bestuursleden van het BOL, de vrijwilligers en betrokkenen – vaak al decennialang actief – zichzelf stelden in het afgelopen jaar.Door middel van een enquête, die is verspreid op alle adressen in de wijk, heeft de werkgroep Toekomst van het BOL deze vragen voorgelegd aan de bewoners.Het antwoord op beide vragen luidt: Ja. Ja, er zit nog toekomst in het BOL. En Ja, de …

Voortzetting
Nieuws

Willem Stokkers Bruggenbouwer 2023

Tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst van Lunetten Wil Wel, de wijkcoöperatie Lumineus Lunetten, het Burennetwerk Utrecht Zuid en het BOL is Willem Stokkers uitgeroepen tot bruggenbouwer 2023. Hij werd voorgedragen door de bruggenbouwer van 2022, Lous Brouwer. De bijbehorende wisselbokaal werd uitgereikt door een vervanger van Lous. Zelf was ze door een coronabesmetting niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Haar speech werd voorgelezen door Maarten Brinkman,

De geschiedenis van de bruggenbouwer en de daarbij behorende bruggenbouwerbokaal gaat terug tot 2007. In november van dat jaar vond Ewold Gussenhoven bij een kort daarvoor gerenoveerde brug over het Inundatiekanaal  een stuk hout van de ‘oude’ brug. Met dat houten fragment in zijn handen kreeg hij een idee: dit moest een wisseltrofee worden voor ‘een bruggenbouwer’, iemand die in het afgelopen jaar bewoners van Lunetten bij elkaar had gebracht. Ewold legde het idee voor aan het Bewoners Overleg Lunetten (BOL), dat het graag overnam. De ‘Bruggenbouwerbokaal’ van het BOL was geboren. Sinds 2007 is deze bokaal elk jaar in december uitgereikt aan een Lunettenaar die zich heeft ingezet voor de sociale samenhang in de wijk. De winnaar draagt een jaar later haar of zijn opvolger voor. In 2020 en 2021 is de prijs in verband met de coronamaatregelen niet uitgereikt. Cees van den Brink, die de bokaal in 2019 heeft gewonnen, droeg voor de jaren 2020-2021 een heel bijzondere winnaar voor: alle Lunettense vrijwilligers in coronatijd.

 

 

Nieuws

De toekomst van het BOL (5)

Enquête Bewoners Overleg Lunetten – aan de slag met de resultaten

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) wil graag frisse plannen maken met een nieuwe groep vrijwilligers. Om een beeld te krijgen over wat de bewoners van Lunetten belangrijk vinden in de wijk en voor het BOL heeft de werkgroep Toekomst van het BOL in september een enquête verspreid op alle adressen in de wijk.
Sinds zondag 1 oktober is de enquête gesloten. We hebben zowel online als op papier heel veel ingevulde enquêtes ontvangen. We zijn echt heel optimistisch over de grote respons. Inmiddels zijn we begonnen met het verwerken van de antwoorden.
In de enquête konden bewoners ook aangeven of zij zelf (misschien) actief mee willen doen met het BOL. Ook hier zijn veel positieve reacties op gekomen waarmee we aan de slag gaan. Binnenkort volgen uitnodigingen voor bijeenkomsten waarin we samen gaan nadenken over de toekomst van het BOL. Natuurlijk gaan we daarin ook de enquêteresultaten bespreken.

Hebt u de enquête over het hoofd gezien of is ie onderaan uw stapel papierwerk terechtgekomen, maar heeft u toch belangstelling, neem dan contact op via info@bollunetten.nl

Nieuws

Tijdelijke ontwikkeling gebied Tussen de Rails

De gemeente Utrecht werkt aan een plan voor een tijdelijke ontwikkeling van de locatie Tussen de Rails. Het gaat om de driehoek tussen het spoor Utrecht- Arnhem, het spoor Utrecht-’s-Hertogenbosch en de snelweg A27. De gemeente wil het gebied gebruiken voor tijdelijke woningen en andere functies, voor een periode van ongeveer 10 tot 15 jaar. Voor de toekomst onderzoekt de gemeente mogelijkheden om dit gebied in te richten als stedelijk knooppunt. Tot die tijd wil ze de locatie gebruiken om een oplossing te bieden voor de hoge woningnood in de stad.

Meer informatie tijdens koffiemomenten in de wijk. Een mobiele koffiewagen en informatiekraam staan langs het fietspad bij station Lunetten en in het winkelcentrum Lunetten op de volgende dagen:
- woensdag 18 oktober 13.00-18.00 Station Lunetten langs het fietspad richting Maarschalkerweerd.
- donderdag 26 oktober 15.00 – 18.00 Station Lunetten langs het fietspad richting Maarschalkerweerd.
- zaterdag 28 oktober 10.00-13.00 Winkelcentrum Lunetten.