Nieuws

Modernisering van de Musketon 4

Het kunstwerk van de Musketon

Op de BOL bijeenkomst van 12 november vertelde gastspreker Bettina van Santen, adviseur Erfgoed van de gemeente Utrecht, over erfgoed in Utrecht en Lunetten met bijzondere aandacht voor de Musketon. De afdeling Erfgoed heeft de opdracht gekregen in beeld te brengen wat er aan jong erfgoed in de stad is. Aanleiding was het debat over de aangekondigde sloop van het nieuwste gedeelte van het Universiteitsmuseum. In de gemeenteraad waren de vragen opgekomen wat er aan erfgoed uit de periode 1970-2008 in de stad is, wanneer iets erfgoed genoemd kan worden en wat de waarde hiervan is.

De jaren 1970-1990 waren de jaren van de stadsvernieuwing, de kleinere wooneenheden (HAT) en van nieuwbouw. Lunetten is het voorbeeld van nieuwbouw uit die tijd. Nieuwbouw met een nieuwe opzet, met veel meer invloed van bewoners. Het was de tijd van actiegroepen, van een nadrukkelijker rol van groen. Ecologie gaat voor het eerst een rol spelen. De Musketon hoort daar helemaal bij, is karakteristiek voor die periode. Daar hebben we niet veel voorbeelden van. Het gebouw is bijzonder vanwege de opzet, het structuralisme, de kolommenstructuur, die kenmerkend is voor die tijd. Het herbergt verschillende functies, heeft een zitkuil. Samenvattend: de Musketon is heel karakteristiek voor deze periode.

Wat is van waarde? Het is de bedoeling om samen met bewoners in beeld te brengen wat van waarde is in de wijk en hoe we met die waardevolle elementen omgaan. Het is niet de bedoeling van alles een monument te maken. Er ligt nog geen kant en klaar plan. De grens van vijftig jaar voordat iets een monument kan worden is opgeheven, omdat de omloopsnelheid steeds hoger is.

Er ligt een advies ten aanzien van de Musketon, over wat van waarde is. Het kunstwerk (tegeltableau) is onderdeel van de Utrechtse kunstcollectie. Het advies speelt wel een rol bij de modernisering van de Musketon, maar de projectleider maakt een afweging.