Nieuws

Modernisering Musketon 3

Het BOL heeft gereageerd op het 2e concept document PvE De Musketon en het vervolgtraject: 

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) spreekt zijn complimenten uit over het traject dat geleid heeft tot het opstellen van het document PvE De Musketon. Wij denken dat het huidige document een goede weergave is van de uitkomsten van de inventarisatie van de eisen en wensen van gebruikers/bewoners. Naar ons idee hebben alle aandachtspunten en opmerkingen een plek gevonden in dit PvE. Lees meer …