Nieuws

Modernisering Musketon 2

bron: gemeente Utrecht

 

Vorige week donderdag 17 oktober hebben we gezamenlijk in de Musketon de concepttekst Programma van Eisen doorgelopen en de laatste opmerkingen verwerkt en aanpassingen gedaan. We waren erg blij met de positieve reacties en geluid dat jullie als eindgebruikers/bewoners jezelf herkennen in de tekst en hoofdhuurder Maatschappelijk Ontwikkeling/welzijn hiermee uit de voeten kan.

Zoals afgesproken sturen wij de tekst die aangepast is nog eenmaal naar jullie toe. We gaan ervan uit dat deze in principe goed is, mochten jullie echter nog belangrijke zaken missen die eerder zijn aangegeven horen we dit graag voor 1 november, via een mail aan Suzan (info@suzanverdonschot.com)

Hoe nu verder?

Op dezelfde avond hebben we gesproken over hoe bewoners/gebruikers en MO samen gaan optrekken in het vervolgtraject met de architect. Er worden twee werkgroepen ingericht: èèn voor welzijn en èèn voor de gemeenschapszaal. In deze werkgroepen wordt het programma van eisen verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. Deze eerste fase begint in november en loopt door tot medio januari 2020.

MO zit in deze werkgroepen als hoofdhuurder Welzijn aan tafel, samen met een vertegenwoordiging van gebruikers/bewoners van de Musketon. De rol van MO is om bij fundamentele keuzes/wijzigingen aan het PvE deze met gebruikers/bewoners te bespreken aangaande het welzijnsdeel. De rol van de vertegenwoordigers van bewoners/gebruikers is om de architect te voeden met hun ervaringen en kennis over het gebruik en kwaliteit van de ruimtes en de Musketon in zijn totaliteit.

Het bleek afgelopen donderdag tijdens de bijeenkomst lastig om een goede vertegenwoordiging van bewoners/gebruikers te vinden voor deze eerste fase. Daarom kwamen we samen op het idee om deze met elkaar te kiezen. Het idee/voorstel is als volgt:

–       Iedereen kiest wie er volgens hem/haar als eerste gevraagd kan worden om in deze groep plaats te nemen

–       In dit programma van eisen zijn de zones (A, B, C of D) opgenomen, hiervoor kan je èèn persoon voordragen. Deze persoon kan bij elke zone dezelfde persoon zijn en hoeft niet bij deze zone ingedeeld zijn om hiervoor uitgekozen te worden

–       De personen die het vaakst genoemd worden, wordt gevraagd of hij/zij in de werkgroep wil. Zo niet dan wordt de eerstvolgende gevraagd, etc.

–       Er wordt een onafhankelijk procesbegeleider gezocht die deze vertegenwoordiging van bewoners/gebruikers kan begeleiden in het proces. Hierover gaat MO in gesprek met Dock die het sociaalbeheer en sociaalmakelaarschap uitvoert in de wijk.

De aanwezigen op de bijeenkomst vonden dit een goed voorstel. We hopen dat iedereen zich in dit voorstel kan vinden en nodigen u om uiterlijk 1 november iemand voor te dragen op basis van bovenstaand voorstel. Dit kan via het volgende formulier.

Hartelijke groet, Suzan en Marieke

En ook namens Rick de Kogel (MO)

Tweede_Concept_PvE_De_Musketon_2

Schema_activiteiten_t_b_v__toetsing_inpassing_huidige_activiteiten_2 (1)