Nieuws

Modernisering Musketon

Bron: gemeente Utrecht.

 

Beste mensen,


Afgelopen donderdag 19 september verzamelden we vele kleine en grote verlangens voor de Musketon voor de toekomst. Ook maakten we samen een lange lijst van activiteiten die nu en in de toekomst een plaats vinden in de Musketon. Wij zijn erg onder de indruk van de vele mooie ideeën en activiteiten en de grote betrokkenheid van heel veel verschillende mensen bij de Musketon. 


Op de gang van de Musketon vind je de oogst van de eerste dag op grote borden, met enerzijds een lange lijst met Welzijns-activiteiten met bijbehorende verlangens (wat gebeurd er veel!) en en anderzijds ook heel veel goede ideeën en belangrijke punten over het pand als geheel


Hoe nu verder? We werken in de volgende 2 dagen toe naar:
Een programma van eisen voor het Welzijnsdeel van de Musketon. Met daarin precies omschreven wat voor een soort ruimtes daarin moeten komen en waaraan die moeten voldoen (17 oktober af),
En daarnaast zetten we alle ideeën, verlangens en noodzakelijke voorwaarden – vanuit de Welzijnsgebruikers – voor het hele pand òòk op papier (tekst op 17 oktober ook af). Het sterke en eenduidige geluid van jullie over de theaterfunctie, grote zaal, buitenruimte en toegankelijkheid, zal daar o.a een plek in krijgen. Dit wordt vervolgens na 17 oktober samengebracht met de andere 3 hoofdhuurders, die dit samen gaan vertalen naar het programma van eisen over de gezamenlijke ruimten (dit gebeurd na 17 oktober). 


Op 3 oktober gaan we met elkaar puzzelen over het Welzijnsgedeelte. Kunnen we met groepen gebruikers voor specifieke ruimtes (bv dansstudio/huiskamer/atelier/ keuken) de specifieke eisen benoemen (m2, sfeer, inrichting)? Passen de activiteiten er roostertechnisch in? En passen al deze ruimtes vervolgens in het beschikbare aantal welzijnsvierkante meters? Kunnen we met elkaar slimme oplossingen bedenken, waardoor de Musketon strakst mooier en minstens net zo bruisend wordt?


Wij zijn op donderdag 3 oktober weer van 10:00 tot 21:00 aanwezig in de Musketon. Fijn als jullie weer langskomen op een moment dat het je uitkomt. 
Er zijn een paar momenten waarop we rondom een specifieke groep activiteiten over de benodigde ruimte willen puzzelen.  Wij willen jullie vragen om op deze tijdstippen vanuit die activiteiten met 1 a 2 vertegenwoordigers aan te sluiten. Uiteraard ben je ook welkom als je nu nog geen activiteit hebt, maar wel ideeën hebt over deze ruimte.  Als dat niet lukt om aan te sluiten op dit specifieke tijdsstip nemen we natuurlijk alle reeds aan ons gestuurde wensen en verlangens mee in de puzzel.  (zie hieronder het Puzzelschema)

 

Na 3 oktober maken we vervolgens conceptteksten voor zowel 1) het programma van eisen voor het welzijnsdeel, als 2) voor de ideeën, verlangens en noodzakelijke voorwaarden van het hele pand – vanuit de welzijnsgebruikers. Hierin gaan we alle briefjes die nu op de borden hangen en de mails die we van jullie kregen verwerken. 
Beide concepten hangen we weer op in de gang zodat iedereen mee kan lezen en ook zullen we de concepten via een vervolgmail verspreiden. 
 
Op 17 oktober hebben we weer de hele dag, om deze concepten te verrijken en te verbeteren, samen met iedereen die meeleest, meepuzzelt en meedenkt. 


We hopen jullie weer te zien op 3 en/of 17 oktober.


Groeten Marieke Ploeg en Suzan Verdonschot

Puzzelmomenten in de Musketon

10:00 – 21:00 doorlopend puzzelen
10:00 – 11:00  Ruimte: Informatiepunt / spreekkamer 
Voor activiteiten als Wijkinformatiepunt, Schuld hulp maatje, Klussendienst Lunetten Wil Wel en Buurtbudgetten 


12:00 – 13:00 Ruimte: Duurzaamheid / Recycle/ Uitgiftepunt/Opslag
Voor activiteiten als Recycle Sint Lunetten, Voeldselbank, Speel-o-theek, R epaircafe, Krijg de kleertjes, Kledingbeurs

wellicht grenzend aan Ruimte: Huiskamer
Voor activiteiten als Knooppunt-inloop, Lunetten Wil Wel Zondag middag activiteit, Breimutsen, Buurtd ialoog, Zorgcafe 

14:00 – 15:00 Ruimte: Dans- en studioruimte / toneel/ kleedruimte 
Voor activiteiten als Lunetten toneel, Flex Theater, Flex beweegles Volwassenen, Flex Dansen, Dansen voor Ouderen, Zonnetje Dansen, Panl Dansen, Jeugdtheaterschool, We relddansen 55+, Theatersport, Volksdansen Tarantella

16:00 – 17:00 Ruimte: Ontmoeten / eten / bewegen / Biljart?
Voor activiteiten zoals Eettafels, Fifty Fit, Senioren Fit, Natuurgroep, Lunetten Wil Wel paas en kerstlunch, Activiteiten voor ouderen, Vrijwilligersbijeenko mst Nieuwjaaren wellicht ook biljart 55+

wellicht grenzend aan Ruimte: Keuken


19:00 – 20:00 Puzzelen over het welzijnsgeheel
Heb jij overzicht over meerdere welzijnsactiviteiten in de Musketon? Noem jij jezelf een sleutelfiguur? Kom dan meepuzzelen over het geheel. 


Dit zijn de puzzels die wij zagen. Mis je iets in deze puzzel, laat het ons weten.