LeefbaarheidNieuws

Right to challenge

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners organiseerde 30 januari een bijeenkomst over het Right to challenge. In het kort gaat het over het recht voor bewonersgroepen om publieke taken over te nemen wanneer je denkt het beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. En wanneer je denkt dat dit voordelen voor de buurt heeft; zoals meer werkgelegenheid voor wijkbewoners, meer betrokkenheid van de buurt of een beter gebruik van de openbare ruimte. Het kan gaan om opdrachtgeverschap bij publieke voorzieningen zoals een buurthuis, een plantsoen of een zwembad. Een belangrijk doel is dat je als buurt meer zeggenschap en sturing krijgt over de voor jou belangrijke zaken in de buurt. Door het zelf te doen of in jouw opdracht te laten uitvoeren. Het Right to Challenge is een van de buurtrechten waar het LSA al langere tijd voor pleit.

Ruim 1 op de 5 gemeenten heeft het Right to Challenge ingevoerd en experimenteert ermee. Maar bewoners weten niet goed hoe ze het recht kunnen gebruiken en ook gemeenten weten niet hoe ze om moeten gaan met bewoners die dat doen. Daarom schreef LSA samen met Movisie en Vilans in opdracht van het ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo.

RGB-logo-LSA-bewoners-volledig