Nieuws

Conceptversie Omgevingsvisie Lunetten.

Lunetten is een wijk waar mensen graag wonen, werken en leven. 130 Wijkbewoners, ondernemers en andere partijen deelden hun ideeën en dromen en werkten samen met de gemeente aan een plan voor de toekomst: de Omgevingsvisie Lunetten.

Dit leverde drie ambities. Lunettenaren willen wonen in het groene park Lunetten. Op het gebied van duurzaamheid wil Lunetten een voorbeeldwijk zijn. Lunetten wil levendigheid, verbinding en ontmoeting.

Lees de conceptversie Omgevingsvisie Lunetten.

Het filmpje over hoe deze tot stand kwam vind je hier.