Nieuws

Enquête wijkopgaven

Het Wijkbureau is bezig met het opstellen van de Wijkopgaven voor Zuid en hoort graag uw mening! Wat vindt u de sterke en zwakke kanten van onze wijk? Welke thema’s zijn voor u belangrijk? Om hier antwoord op te kunnen geven vragen wij u om deze korte enquête in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 11 vragen en het invullen hiervan duurt 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Link naar Wijkenquête: https://www.surveymonkey.com/r/UtrechtZuid