De toekomst van het BOL (4)

WERKGROEP TOEKOMST BOL
Het BOL beraadt zich op haar toekomst. Om dat vorm te geven is de Werkgroep Toekomst BOL opgericht, bestaande uit Marije Okhuijsen, Simone Paauw, Ewold Gussenhoven en Pieter van der Zouwen. Die is onder meer bezig met een Huis-aan-Huis wijkenquête die na de zomer gepland staat.

INFORMATIE BRUNCH
Om jullie nu al op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen wordt iedereen van harte uitgenodigd uit voor een Informatie brunch.
Op zondag 25 juni van 11 tot 13 uur op Stadsboerderij Koppelsteede, Koppeldijk 115.

We willen namelijk al voor de zomer nieuwe vrijwilligers werven om de toekomstplannen van het BOL samen vorm te geven en waar te maken. We willen daarover graag met jou en met potentiële nieuwe vrijwilligers van gedachten wisselen.

Er is dan gelegenheid vragen te stellen en ook vragen we jou om je visie op de wijk en hoe het beter kan in de toekomst.
Deze Informatie Brunch is voor alle bewoners van Lunetten die interesse hebben actief te zijn voor hun Wijk.
Je kunt je opgeven via het formulier op www.bewonerslunettenactief.nl