LeefbaarheidNieuws

Fotoactie Bloemkool

Lunetten heeft de vorm van een bloemkool?

In 2001 was een onderzoek. Hoe staan de zaken nu?

INFORMATIE OVER FOTOACTIE LEEFOMGEVING

  • Op deze webpagina vind je informatie over de fotoactie “Bloemkool” die door het BOL georganiseerd wordt in het kader van de Wijkavond – op woensdag 26 november 2008 in De Musketon – over Leefbaarheid in Lunetten.

Kom ook zelf in Actie – Maak foto’s van de Leefomgeving in Lunetten
En maak kans op een heerlijke slagroomtaart ! Je kunt twee dingen doen:

  • FOTOACTIE A: FOTO’S NEMEN
    Maak maximaal drie foto’s van plekken in de wijk, in je leefomgeving die je wel of niet mooi vindt. Of waarvan je vindt dat er iets veranderd kan worden. Schrijf erbij waarom je deze plek mooi of lelijk vind en geef aan wat er eventueel veranderd kan worden. Stuur ze op en maak kans op één van de drie SLAGROOMTAARTEN die er te verdelen zijn onder alle inzenders.
  • FOTOACTIE B: FOTO’S BEWERKEN
    Bewerk foto’s van jezelf of van anderen. Onderaan deze pagina staan een serie voorbeelden. In de linkerkolom staan de originele foto’s en rechts zie hoe je – met een Fotobewerkprogramma – de foto’s zou kunnen bewerken. Zo kan je snel een indruk krijgen hoe een plek er uit kan zien na eventuele aanpassingen.
  • BEWERKEN NIET VERPLICHT
    NB: Je hoeft geen bewerkte foto’s in te sturen om mee te doen aan de fotoactie. Je kunt ook alleen foto’s van bestaande situaties insturen (zie A).

Lees het onderstaande Nieuwsbericht voor meer informatie over deze fotoactie en de achtergronden.


TEKST NIEUWSBERICHT | datum: 13 juli 2008

=== BEGIN NIEUWSBERICHT ===

Fotoactie leefomgeving

Bloemkoolwijk

Lunetten is een zogenaamde bloemkoolwijk. Dit soort wijken is gebouwd tussen 1970 en 1985 en wordt gekenmerkt door een hoofd- of ringweg, waarover het verkeer in de wijk geleid wordt. De straten en woonerven vormen aparte subwijkjes (bloemkoolroosjes) die onderling veelal niet verbonden zijn.
Na 30 jaar gaat het minder goed met een aantal van deze wijken en er is landelijk dan ook veel aandacht voor. Bureau Middelkoop, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, heeft zelfs al een zg. ‘gereedschapskist’ ontworpen om de problemen van de bloemkoolwijk aan te pakken.
Gelukkig zijn lang niet alle bloemkoolwijken probleemwijken, maar vaak moet er wel wat gebeuren om afglijden te voorkomen.
In de in juni 2008 gepubliceerde wijkenmonitor van Utrecht scoort Lunetten op een aantal punten voor het eerst minder goed dan het stedelijk gemiddelde. Wijkwethouder Giesberts luidde daarna min of meer de alarmbel.

Situatie Lunetten
Al in 2001 heeft het Bewoners Overleg Lunetten architecten- en adviesbureau INBO gevraagd maatregelen te benoemen om de kwaliteit van de leefomgeving tenminste te behouden of zelfs te verbeteren. Dat rapport ‘Lunetten Leeft 2001-2026’ is nog te vinden op de website van het BOL. Ook bij twee wijkbrede huis-aan-huis (2001 en 2006) verspreide enquêtes van het BOL is aan de bewoners gevraagd naar hun beleving van de wijk. Belangrijke aandachtspunten waren toen veiligheid, lucht en geluid en de openbare ruimte.

Wat willen we?
Vanuit de situatie, waarin de bloemkoolwijken zijn beland, en vanuit de wensen van de Lunettenaren, wil het BOL graag de wijkontwikkeling sturen in de gewenste richting.
Die richting willen we met alle bewoners vaststellen op de wijkavond, die we op 26 november organiseren in de Musketon.

Hoe gaan we dat aanpakken?
We beginnen met een fotoactie: “Bloemkool Lunetten”. We vragen alle bewoners en organisaties foto’s te maken van gewenste en ongewenste plekken of situaties in Lunetten. Die actie loopt tot 1 september 2008. Onder alle inzenders worden drie lekkere slagroomtaarten verloot! Foto’s graag opsturen naar bloemkool@lunetten.nl
Wil je ook nog verbeteringen aangeven door fotobewerking of met tekst? Voorbeelden zijn op de website te vinden.

Mensen die willen meedoen met de voorbereiding van de wijkavond kunnen zich aanmelden via info@bollunetten.nl of schriftelijk aan BOL, Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht.

Verdere info staat op www.bollunetten.nl/leefomgeving

Veel succes.
=== EINDE NIEUWSBERICHT ===


Voorbeelden van foto’s en bewerkingen

VOORBEELDEN VAN FOTO’S EN EVENTUELE BEWERKINGEN DAARVAN MET EEN FOTOBEWERKINGSPROGRAMMA

In samenwerking met Bureau Middelkoop en Martine Nederend heeft het BOL toestemming gekregen om onderstaande foto’s te tonen op deze website. De foto’s zijn niet in Lunetten gemaakt, maar in soortgelijke bloemkoolwijken elders in Nederland. Ze laten op een goedkope manier zien wat de effecten van een eventuele aanpassing van de leefomgeving kunnen zijn.

Originele foto’s

Hieronder de foto’s van de werkelijke situaties ter plekke. Niet in Lunetten, maar in een soortelijke wijk elders in Nederland.

Foto’s na bewerking

Hieronder het resultaat nadat de foto met een Fotobewerkprogramma is aangepast. Ze geven aan wat er met relatief eenvoudige aanpassingen veranderd kan worden aan de Leefomgeving.

Aanbouw
Dakkapellen
KLIK voor vergroting in nieuw scherm KLIK voor vergroting in nieuw scherm
Ondergrond
KLIK voor vergroting in nieuw scherm KLIK voor vergroting in nieuw scherm
Speelveld
KLIK voor vergroting in nieuw scherm KLIK voor vergroting in nieuw scherm
Tuin en speelveld
KLIK voor vergroting in nieuw scherm vensters01_voorbeeld_bewerking_770px_breed
Vensters A
KLIK voor vergroting in nieuw scherm KLIK voor vergroting in nieuw scherm
Vensters B

Foto’s zijn gemaakt en bewerkt door Martine Nederend. Ze deed dat in samenwerking met Bureau Middelkoop.